Tentoonstelling ‘Een Wintertuin herleeftxe2x80x99 (2)


Het zgn. wandelhof en de Oranjerie in de achtertuin van de Grand Bazar (1854)
Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief

N.a.v. van de tentoonstelling nog een en ander. In de bij de tentoonstelling verkrijgbare brochure wordt de Koninklijke Bazar van Dirk Boer genoemd. Dirk Boer was een van de kopers op de veiling. Een kas kreeg z'n plek in de tuin bij zijn Bazar en de prent hiervan geeft een goed beeld van die kas. Een tweede prent geeft een mooi beeld van mensen in de wintertuin (afgelopen vrijdag was de kledij toch wel anders).

In 1853 schrijft Wap in Astrea, maandschrift voor Schoone Kunst, Wetenschap en Letteren het volgende:
…die Galerij heeft thans een waarlijk betooverend perspectief gekregen: een wintertuin, met springende fonteinen uit bronzen kommen, een uitnemend kunstwerk van den Heer Schutz, te Zeijst, en met Oostersche palmen en vele andere uitheemsche gewassen, rijk van groen in breedgespreide takken. Die boomen en vreemde planten zijn ontleend aan de beroemde kassen van wijlen Koning Willem II., en het streelt den bezoeker, dat hij hier althans dit gedeelte terugvindt van de Kunst- en Natuurschatten, door dien doorluchtigen Verzamelaar echt-koninklijk bijeengebragt.

Dat fraaije perspectief is in eene soort van kristalpaleis, in Gothischen stijl, bevat en doet den ontwerper en uitvoerder alle eer aan. De indruk, dien men aldaar verkrijgt, is als die der schitterende paleizen uit de Duizend-en-één Nacht, doch te aangenamer, als men vaak daar buiten, niet den helderen Arabischen hemel, maar de nevelen van Nederland vindt.


De wintertuin aan de achterzijde van de Grand Bazar (1854)
Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief

In de tentoonstellingszaal van Het Loo, vastgeplakt op een tafel, liggen een aantal kopieën van de veilingcatalogus. Deze is ietwat verfraaid (of zo men wil opgeleukt): in kleur en met ingevoegde afbeeldingen. Een versie met geel kaft en aantekeningen van de veiling komt uit het Koninklijk Huisarchief. Een versie met blauw kaft uit Speciale Collecties Wageningen UR.
Voor een gescande versie, dus zwart-wit en zonder afbeeldingen, klik op de navolgende titel: Catalogue des plantes de serre chaude et de serre tempérée et d'arbustes de pleine terre, de feu Sa Majesté Guillaume II (1850).  JH