Historische Tuinen_nu

Architectuurcentrum Makeblijde organiseert in samenwerking met de NVTL een debattenreeks (5-tal vrijdagmiddagen verspreid over 6 maanden) over de rol van de historische tuin in de hedendaagse landschapsarchitectuur: 'Historische Tuinen_nu'.

De eerste middag is op 22 oktober (15:00-17:00). Begrippen, theorieën, methodes, beleid en ontwikkelingen zullen naar voren worden gebracht door landschapsarchitect Peter Verhoeff, planoloog Jan-Willem Edinga, hovenier Kees Beelaerts van Blokland, historicus Ronald van Immerseel en beleidsmedewerker (consulent uitvoering monumentenwet) Mariël Kok. In de navolgende lezingen worden een aantal zaken uitgediept en op 18 maart 2011 zal een slotdebat plaatsvinden.

Voor meer zie Makeblijde: overzicht en details.