Tine Cool’s artistieke nalatenschap

Over Tine Cool heeft Eric Blok in 1993 een hoofdstuk geschreven in zijn boek Jongere Tuinkunst 1900-1940, Amsterdam, [1993]. p. 103-118.


Een foto van de bustes in gips van links Tine en rechts Dientje, uit het boek Wij met ons vijven in Rome, p.118.
Het beeld van Tine is door Wilhelm Kumm in marmer gehakt.

Er zijn nu enkele toevoegingen te lezen, op de website van Thomas Cool, een achterkleinzoon van de kunstschilder en Tine’s vader met dezelfde naam.  Zie: Works by Tine Cool 1887-1944.
Hierop komen we ook de bekende foto van de initiatiefnemers tot oprichting van de BNT tegen, met staand links Tine Cool. Zij was volgens de lijst van de BNT uit 1923 toen nog geen lid of aspirant-lid van de BNT, maar werd hierop ‘medewerker’ genoemd. Waarschijnlijk werd hiermee bedoeld commissielid of notuliste.
Nieuw (niet gepubliceerd in Jongere Tuinkunst 1900-1940) zijn de volgende foto’s: 1895, in de tuin van villa Strohl-Fern in Rome; en anno 1900, 1923, 1925, 1933, met Tine, op onbekende locaties; en een foto van twee bustes van de dochters van Thomas Cool, Tine en haar oudere zusje Dien, gemaakt in 1893 in Rome; foto’s van enkele uitgaven van de boeken Bloemen-Mythen en Frank de plantenzoeker. Ook is een verwijzing te vinden naar de digitale publicatie van het boek Wij met ons vijven in Rome. Amsterdam, 1928.
Dit laatste boek heb ik nu zelf in bezit (eerste druk). Wie wil mag het lenen! Het is geïllustreerd met een foto van een schilderij van Thomas Cool (het interieur van het Pantheon), en met houtgravures van W. Heskes en enkele oude foto’s van Rome aan het eind van de 19de eeuw.


Het bekroonde boek van Tine Cool

Deel van de tekst in de Gooi- en Eemlander. www.rkd.nl

Tenslotte: In de Gooi- en Eemlander van 2 september 1944 stond een overlijdensbericht van Tine Cool. Hierin staat te lezen over haar artistieke nalatenschap (haar ontwerpen en tekeningen) die in bewaring is gegeven aan de tuinarchitecte mej. C. C. Voûte te Hilversum (zie hierboven). Een ander deel van haar nalatenschap is naar Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum gegaan. Heeft iemand een idee waar de erfenis van Mej. Voûte gebleven kan zijn? Zij heeft onder andere de tuin van het Prins Bernhard Cultuurfond ontworpen (1928). Er zal aan die tuin sinds 1928 wel het een en ander veranderd zijn, maar de grondvorm is gebleven. Misschien is er van Voûte ergens in een archief nog wel meer te vinden en hopelijk zijn Tine’s ontwerpen daar dan bijgevoegd?  CO

[Prins Bernhard Cultuurfond betreft Herengracht 476 Amsterdam, zie Tuin aan de Herengracht]