PHB, waar heeft een ieder onderdak gevonden?

Gisteren viel nr 2 van jaargang 2 van het blad Arcadië in m'n bus.
Een artikel wil ik eruit pikken: een update van Hein Krantz over waar een ieder van de Stichting PHB is ondergebracht. Halfweg dat artikel vraagt Hein zich af of de doelstelling van de minister wel gehaald wordt: vereenvoudiging en meer gemak voor de eigenaar. Zeker, van 3 naar 1 subsidieregeling is een vereenvoudiging, maar daar waar sprake was van 1 loket ziet de nieuwe in- of lees opdeling er even anders uit:
– het planbureau is ondergebracht in het opgerichte kennis- en adviescentrum Stichting In Arcadië. Een viertal mensen van het planbureau vindt hier met de nieuwe directeur Lilian Kusters onderdak.
– een tweetal mensen is overgegaan naar de opgerichte Groene Monumentenwacht die zich heeft aangesloten bij de Vereniging Monumentenwacht Nederland. De site www.groenemonumentenwacht.nl moet nog in de lucht gaan, maar er is al wel een eerste nieuwsbrief.
– hoveniers in de ploegen Friesland en Overijssel/NW Veluwe zijn overgegaan naar de firma Verhoeve Groen ; de ploeg Holland naar Hoek Hoveniers ; de ploeg Utrecht naar Copijn Realisatie ; de ploeg Gelderland naar Heijmans Sport en Groen ; en 2 hoveniers zijn als zzp-ers doorgegaan.

Graag voeg ik (JH) de volgende twee nog toe:
Behartiging aan de zijde van de particuliere (veelal stichtingen of andere rechtspersonen) historische buitenplaatsen zelf wordt gezocht door een zich verenigen binnen de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen.
Tot slot bestaan de vrienden ook nog steeds: Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen