Komt kind’ren gaat ge meê, mijn buitenplaats eens zien


Centsprent met rondgang over een buitenplaats (1851-1870).
Bron: Koninklijke Bibliotheek (
grotere weergave).

Een centsprent met 12 houtsneden van een rondgang over een rijke buitenplaats.
In twee vijveroevers staat Robyn. Volgens de beschrijving van KB is Robyn A. of J. Robyn en is de uitgever P.C.L. van Staden Czn. of P.C.L. van Staden en Co (te Amsterdam). Dit resulteert in de datering 1851-1870.
Deze weergave van een buitenplaats in die periode maakt dat het een wel buitengewoon ouderwetse buitenplaats is of een en ander is op oudere prenten gebaseerd of op toenmalige nostalgie en mogelijk fantasie.
En toch, toch…een leuk detail. Kijk naar de tweede afbeelding, met Neptuin en Amphitrit.
Frankendael? Of toch niet, te veel verschillen.
Jan Holwerda


Neptuin en Amphitrit…


Detail met Neptunus en Amphitrite uit foto van Fankendael, eind 19e eeuw.
Bron: RCE (
grotere weergave).