Buxus opgegeven, Ilex crenata als vervanger


Ilex crenata ‘Convexa’  Foto: Ben Groen

In het aprilnummer (2011) van het vakblad Groen staat een artikel getiteld  ‘Buxushagen: drager van de architectuur van de tuinaanleg – ook in de tuinen van Het Loo’. Van de hand van Ben Groen en Willem Zieleman. Over de bedreigingen voor de buxus en mogelijke alternatieven. Hier een en ander uit het artikel:

De schimmels Cylindrocladium buxicola en Volutella buxii slaan al enige jaren fors toe. Meer recent kwam er ook nog eens de vrij onbekende buxusmot Diaphania perspectalis bij. Uit testresultaten blijkt dat geen enkele buxussoort of buxuscultivar ongevoelig is voor Cylindrocladium. Twee opties tekenen zich af: biologisch, chemisch of teeltechnisch bestrijden; of stoppen met buxus en zoeken naar alternatieven.

In de tuinen van Paleis Het Loo wordt buxus voorlopig nog gehandhaafd, maar wekelijks spuiten is noodzakelijk. De totale kosten bedragen 40 tot en 50 duizend euro per jaar. In de (zeer) nabije toekomst gaat de renovatie van de Benedentuin, Koningstuin en Koninginnetuin spelen en rijst de onvermijdelijke vraag ‘Hoe nu verder?’. De Engelse Royal Horticultural Society heeft al een lijst met mogelijke alternatieven op haar website gepubliceerd. De soorten zijn geselecteerd op klein blad en daarnaast op geschiktheid voor knippen en vormsnoei. Van alle alternatieven is Ilex crenata het meest gelijkend op Buxus sempervirens. Voor de leek is het verschil niet te zien.

In 2011 zal Het Loo een proef met duizend Ilex crenata planten in vier rassen nemen. Deze proef wordt in een minder in het oog vallend deel van de formele tuin uitgevoerd. Als deze proef slaagt, wordt het experiment opgeschaald. Indien
deze grotere proef ook succesvol is, zal mogelijk de hele tuin met een cultivar van Ilex crenata worden ingeplant.  JH


Een verschil: Buxus sempervirens heeft overstaande bladstand (linker 2);
Ilex crenata heeft verspreide bladstand (rechter 2)  Foto: flickr.com