Krijns, Vlaskamp, Zocher en Vegelin van Claerbergen.


Uit het kasboek van Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen, 6 maart 1816.

Het interessantste van mijn Vlaskamponderzoek vind ik al die leuke mensen die op mijn pad komen, zoals sinds kort Greetje van der Spoel-Walvius uit Ruurlo. Zij bestudeert de boeken van boomkwekerij Krijns uit Joure. Het zijn geen kasboeken, zoals die van Bosgra, maar dagboeken.

Ik had er al eens wat in gebladerd, maar alleen opmerkingen gevonden als: Mooi weer vandaag, aardbeien gepoot, Sipke is naar Bolsward, dus ik verwachtte geen interessante zaken over de Vlaskampen.
Maar daar heb ik me danig in vergist, want ik kreeg van Greetje van der Spoel twee pagina’s met aantekeningen over een paar generaties Vlaskampen.
Wat ze me ook stuurde, was een aantekening uit een kasboek van Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen, die in 1816 grietman van Haskerlân werd en op Heremastate kwam wonen.
Op 6 maart 1816 staat bij de inkomsten: Van Vlaskamp in vermindering f70.
Als het bij de uitgaven had gestaan was duidelijk geweest, dat Vlaskamp iets had gedaan voor hem, nu het bij de inkomsten staat, heeft hij misschien geld geleend van Vegelin. Maar er was in ieder geval een connectie.

Helaas ben ik de naam Vlaskamp niet meer tegengekomen in het kasboek, maar wel heel vaak de naam Zogger, ongetwijfeld Zocher.
Tineke Scholtens had al weer even op Zocher on line gekeken en daaruit bleek inderdaad de connectie van Johan David Zocher jr. met Vegelin van Claerbergen, zij deed ook de suggestie dat de kwekerijen van Wybren Krijns en de Zochers elkaar misschien plantmateriaal leverden. Maar het kan ook om ontwerpen voor Heremastate in Joure gaan natuurlijk.

Aly van der Mark