Wat zijn ‘orderboomen’?

Wim Meulenkamp is lezende in Historische wandelingen door Friesland 1894-1917, geschreven door Jacob Hepkema.
Bij het dorp Twijzel (niet ver ten zuiden van de Fogelsangh State te Veenklooster) heeft Hepkema het over ‘orderboomen‘. De zin luidt ‘Het kerkhof is zeer hoog, omringd met orderboomen en doornheg.’

Maar wat zijn ‘orderboomen‘?

Als het kan hoort er ook altijd even een plaatje bij. Hieronder de kerk van Twijzel (ca. 1920). Hiermee is echter geen link bedoeld met Hepkema en de vraag.

Bron: Tresoar Fries Fotoarchief.