Oproep voor info betreffende tuinarchitecte J.G. van Zijdveld.

Ik ben op zoek naar meer informatie over de tuinarchitecte J.G. van Zijdveld.
Zij vestigde zich in 1905 in het kunstenaarsdorp Laren.
Het belangrijkste artikel over haar is van Anna Bienfait in De Vrouw en haar huis 10 (1915) 1: ‘Tuinarchitectes en vrouwenwerk’.
In dit blad adverteerde zij als tuinarchitecte. Haar kwekerij heette Standelkruid (Laren).
Zij wordt genoemd in de catalogus De Vrouw 1813-1913 “Meerhuizen”, als ontwerpster en uitvoerder van het tentoonstellingsterrein, alsmede in de teksten van G. Minderman en Johanna W. Naber over deze tentoonstelling.
Er staan 2 tuinen van haar in Tuinen in Holland van J.P. Fokker (1932).
Zij schijnt mede-oprichtster te zijn geweest van de BNT volgens C.S. Oldenburger in Groen 37 (1981) 9: ‘Een B.N.T. foto in de Springer-collectie’.
en volgens L. Vlassenrood: De B.N.T. en zijn streven naar schoonheid (s.n. s.l.) [1995-1996].
Maar op de beroemde foto van de eerste vergadering is zij niet afgebeeld.
Wie weet meer over deze (eerste?) beroepsmatige tuinarchitecte van Nederland?

Anne Mieke Backer  (aa@dehef.demon.nl)