Leven op de Buitenplaatsen, Museum Rijswijk.

Het Jaar van de Historische Buitenplaats kent een invulling met zeer veel activiteiten, overal in het land. Het varieert van rondleidingen en openstellingen tot tentoonstellingen en publicaties. Alles bezoeken en alles kopen is wat veel van het goede. Een autorit van 2 uur en dan in een wel erg kleine niet bijzondere expositie terecht komen is iets wat je liever voorkomt. Of een boek online bestellen en vervolgens meer van hetzelfde in de bus te krijgen is ook niet iets wat je wilt.
Dus we hadden gedacht elkaar impressies te bieden. Natuurlijk, de een z´n smaak of belangstelling is niet die van een ander. En niemand heeft dezelfde boekenkast. Toch hopen we met impressies ietwat houvast naar elkaar te bieden. De ene keer zal wat reserve worden uitgesproken, de andere keer zal iemand mogelijk enthousiasmerend zijn. Of suggereer een combi van bv een tentoonstellingsbezoek met bv een wandeling op 1 of 2 buitenplaatsen.

Joost Gieskes was bereid het spits af te bijten.
Wie volgt? Graag uw bijdrage naar webmaster@cascade1987.nl.

Maquette Huis ter Nieuburch (Rijswijk)  Foto: Joost Gieskes.

Joost bezocht de tentoonstelling Leven op de Buitenplaatsen in Museum Rijswijk:
Er hingen in totaal 54 schilderijen en (vooral) prenten (gravures e.d.) uit eigen collectie. Bovendien een maquette van Huis ter Nieuburch. De kaart van Kruikius (1712) was voorzien van ‘vlaggetjes’ met ernaast een lijst met de naam van de 27 buitenplaatsen en de status (afgebroken of bewaard gebleven). Aldus een aardig overzicht vormend. De expositie is wel aardig, men behoeft er geen omweg voor te maken.


Huis ter Nieuburch door A.J. van der Croos (ca. 1650).  Foto: Joost Gieskes.