Aankondiging Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek

Gisteren opgepikt, een flyer betreffende aankondiging Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek. Enkele delen uit de tekst:

Gaat het om ingrepen in een beschermde tuin, dan is vaak een vergunning nodig. De vergunningverlener stelt een tuinhistorisch onderzoek dikwijls verplicht. De Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek, voor waardestelling van groen erfgoed bevatten praktische handreikingen voor het opstellen van een onderzoeksplan, voor de uitvoering van het daadwerkelijke onderzoek, voor de waardestellingen en voor de overdracht van de onderzoeksresultaten. Met handzame schema’s, voorbeelden en concrete tips.

De publicatie Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek verschijnt in druk in juni 2012. Vanaf mei 2012 kunt u de publicatie bestellen via de website van de RCE. Uiteraard komen de Richtlijnen ook digitaal beschikbaar.

Ondertekend door
College van Rijksadviseurs/Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, Den Haag
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, Delft
Nationaal Restauratiefonds, Hoevelaken
Nationaal Groenfonds, Hoevelaken.