‘Keizerlijk groen’: Huis Doorn, parkpresentatie, parkrondleiding, parkgids


‘Tentoonstelling’ in park Huis Doorn.  Bron: Huis Doorn.

Tijdens zijn opvoeding aan het Duitse en Engelse hof ontwikkelt de voormalige Duitse keizer Wilhelm II een interesse voor tuinen en parkaanleg. Nu kennen we hem vooral vanwege zijn passie voor houthakken (zie weblog 11-5-2011), maar zijn belangstelling voor de natuur reikt veel verder. Tussen 1920 en 1941 laat de keizer in het park van Huis Doorn kleurrijke borders, duizenden rozen, tulpen, struiken en een collectie naaldbomen aanplanten. Na het ontbijt werkt hij iedere ochtend met zijn tuinmannen zij aan zij aan het ‘Keizerlijk Groen’.

Van 21 april tot en met 31 oktober is er in het park van Huis Doorn een speciale presentatie waarmee die rijke historie van de buitenplaats zal worden verbeeld en verlevendigd; in het park worden een twintigtal grote borden geplaatst met historisch beeldmateriaal. Plattegronden en ontwerptekeningen illustreren de historische gelaagdheid en met uitvergrootte foto’s keren verdwenen tuinelementen terug op hun oorspronkelijke plek.


Huis Doorn eind 19de eeuw.  Bron: Huis Doorn.

Tegelijkertijd is er een tentoonstelling in het museum waarin de betrokkenheid wordt getoond van de ex-keizer met het park en de deeltuinen. Zakboekjes laten zijn persoonlijke aantekeningen over flora en fauna zien. Schilderijen en tekeningen geven een beeld van het kleurrijke park. Antiek tuingereedschap, originele ontwerptekeningen en porseleinen naambordjes uit het rosarium en het pinetum maken het beeld compleet. Deze tentoonstelling geeft een beeld van het gevarieerde park dat in de 35 hectare rond dit Huis groeit uit ’s keizers visie en passie, en staat ook stil bij de hechte contacten die hij met tuinarchitecten, kwekers en tuinlieden onderhoudt.

Als pendant van en aanvulling op de huisgids verschijnt in april een parkgids. In de inleiding wordt de historie van het park geplaatst binnen de ontwikkeling van de stijlperioden van de Nederlandse tuinarchitectuur. Na het inleidende overzicht volgen 22 rijk geïllustreerde teksten over verschillende deeltuinen en parkonderdelen. De periode van keizer Wilhelm II staat in deze hoofdstukken centraal. In de parkgids is een plattegrond opgenomen waarop de wandelpaden en bezienswaardigheden zijn aangegeven. De gids kan als leidraad dienen voor een bezoek aan het park en is verkrijgbaar in de museumwinkel en aan de balie.

U kunt zelfstandig de wandeling maken, maar het kan ook iedere eerste zaterdag van de maand (om 13:00) met deskundige en enthousiaste gidsen. U dient zich hiervoor wel van te voren aan te melden. Meer informatie is te vinden op www.huisdoorn.nl.  JH