Tentoonstelling ‘Fraaije plaatsen’, buitenplaatsen in Zeist, toen en nu.

In het Jaar van de Historische Buitenplaats is in de tentoonstellingszalen van Slot Zeist van 8 t/m 23 september ‘Fraaije plaatsen’ te zien, een tentoonstelling over Zeister buitenplaatsen, toen en nu. Het onderwerp sluit aan bij het thema van de Open Monumentendag: Groen van Toen.

In Zeist en omgeving zijn vanaf de 17de eeuw buitenplaatsen aangelegd; niet enkele, maar vele tientallen. Met de bouw van Slot Zeist werd een trend gezet die voortduurde tot in de vroege 20ste eeuw. In de 19de eeuw was er een ware bouwwoede langs de Utrechtseweg en Driebergseweg. Er werden grote huizen gebouwd met bijgebouwen en een parkaanleg. Langs de Amersfoortseweg en in de laagte van Pijnenburg zien we dezelfde ontwikkeling. Een recente telling komt op 71 buitenplaatsen in de gemeente Zeist. De benaming Parel van de Stichtse Lustwarande heeft Zeist te danken aan dit unieke buitenplaatsenlandschap.

In de loop van de 20ste eeuw verandert het beeld. Veel buitenplaatsen worden gesloopt. Slechts enkele huizen blijven particulier eigendom en bewoond. De meeste buitenplaatsen krijgen een nieuwe functie, bijvoorbeeld als kantoor of zorgwoonvorm. En het park wordt aangepast aan het nieuwe gebruik of verkaveld voor woningbouw.

In de tentoonstelling ‘Fraaije plaatsen’ is aan de verschillende aspecten van de buitenplaats aandacht besteed, zoals de bouw, de tuin- en parkaanleg, het gebruik, de bewoners en het personeel. Ook sloop en herbestemming komen in beeld.
Uit de collectie van het Zeister Historisch Genootschap zijn unieke schilderijen, kaarten, prenten, tekeningen en heel veel historische foto’s gekozen om een aantal Zeister buitenplaatsen in beeld te brengen. Bruiklenen uit de collecties van Erfgoedpartners Zeist vullen het beeld van ‘Fraaije plaatsen’ aan. En foto’s van de Zeister fotograaf Wim van der Ende tonen de buitenplaatsen anno nu.

‘Fraaije plaatsen’, buitenplaatsen in Zeist, toen en nu
8 september t/m 23 september 2012 (slechts twee weken!)
dinsdag t/m vrijdag van 11.00- 17.00 uur
zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur

Slot Zeist, culturele vleugel
Zinzendorflaan 1
3703 CE Zeist

I.v.m. bouwwerkzaamheden aan het Slot is de tentoonstelling te bereiken vanaf de achterzijde via de brug.
Zie ook www.erfgoedzeist.nl.