Prachtige tentoonstellingsaffiches.


groter / inzoomen

Dit affiche, nee dat is bijna oneerbiedig, dit kunstwerk in een andere kleuring kwam ik tegen op een internetveiling (Starting Bid $1,000 | Estimate $2,000 – $3,000 ; nee, ik bied niet mee). Na googelen vond ik de bovenstaande versie van dezelfde tentoonstelling, in geheugenvannederland.nl, 150 jaar Nederlandse reclame van het ReclameArsenaal.

De Tentoonstelling Huis en Tuin was een van de vier tentoonstellingen van De Amsterdamse Feestweek van 1913. Deze stond in het teken van de viering van het Eeuwfeest van Nederlands Onafhankelijkheid (1813). Eigenlijk kwam het een paar weken te vroeg. Het jubileum viel strikt genomen in november, maar om de kans op slecht weer zo klein mogelijk te houden, was gekozen voor september. De feestweek was het hoogtepunt van een jaar vol tentoonstellingen, congressen en herdenkingen in de stad. Vier exposities als belangrijkste publiekstrekkers. De grootste was de Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied (ENTOS) in Amsterdam Noord, goede tweede was de Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 op landgoed Meerhuizen aan de Amstel. Het Paleis voor Volksvlijt bood een groot deel van het jaar onderdak aan de Internationale Graphische Tentoonstelling en het Willemspark stond in het teken van de al genoemde Tentoonstelling Huis en Tuin.

Ook de onderstaande zit in geheugenvannederland.nl, prachtig.  JH


groter/inzoomen

Bonsai op Twickel.

Op Twickel heeft men de zorg over een tweetal tuinbonsai “niwaki”, deze pijnbomen zijn tussen de 200 en 250 jaar oud. Ze zijn onlangs i.s.m. de internationaal vermaarde Bonsai specialist John van der Laan door hoveniers van Twickel gerenoveerd. Op zondag 18 augustus worden deze bomen samen met een zeer fraaie privé-collectie tentoongesteld in de Oranjerie van Kasteel Twickel bij Delden. Van der Laan zal daar uitleg geven over zijn werk. Naast waardevolle en oude bonsai zullen ook jongere projecten te zien zijn.

Baronesse van Heeckeren van Wassenaar kreeg de boompjes in 1954 voor haar 75e verjaardag van Prinses Armgard, beide dames waren verwoed tuiniersters. Armgard, die destijds op Warmelo in Diepenheim woonde, was met regelmaat op Twickel waar de dames hun tuinkennis deelden.
Wat de herkomst betreft tast men in het duister, het archief van Warmelo is nl. verbrand. Een artikel uit het Bonsai blad vermeldt dat de boompjes al voor Prinses Armgard in de tuinen van Warmelo stonden. Voordien was S.A.F. baronesse Creutz de eigenaar. Zij liet in de jaren 20 van de vorige eeuw een tuinrestauratie doorvoeren. Is zij het die de boompjes verwierf? Langs welke weg dan? Rechtstreeks uit Japan of maakte ze een reis naar Japan of kwam het als geschenk van een derde over? Of via de wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs, waar Japan ook aan deelnam?
En denk je aan Japan, dan denk je aan Freule Daisy van Clingendael. Kende zij baronesse Creutz? Waren zij familie of vriendinnen? Misschien heeft Daisy die twee potten met boompjes aan baronesse Creutz cadeau gegeven, na haar reis naar Japan? JH

PDF van artikel uit het Bonsai blad
Fotoserie op de site van John van der Laan
Over bonsai, op wikipedia

Ik ben ook in Parijs geweest.


Ici repose l’homme de la nature et de la vérité,
op  Tombeau de Jean Jacques Rousseau aux Tuileries   Bron: RMN Agence photographique.

Je zou misschien denken een vakantieberichtje, een verslagje. Ja en nee. Nee, niet van mijn of andermans zomervakantie in 2013. En ja, wel eentje uit 1801. Het komt uit een recensie betreffende het oorspronkelijk in het Duits geschreven boek Ik ben ook in Parijs geweest. Een recensie uit Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak, 1805. De schrijver haalt de anonieme auteur aan en ik op mijn beurt haal hem weer aan, omdat het zo’n aardig stukkie is, met een mening over engelsche tuinen. Uit 1801 dus, Van Laar moet de pen nog ter hand nemen.

Hier (in dien tuin) ontdekt men niet meer de stijfheid en vervelende regelmatigheid der oude fransche, noch het even zo ondragelijk wilde kinderspel der engelsche tuinen, niets onnatuurlijks en ook niets bovennatuurlijks, gene muurhoge gladgeschoren hagen, gene lastige waterkunsten, die slechts bij plegtigheden lopen en den overigen tijd stinkende poelen zijn; daarentegen ook gene kinderlijke verrassingen van vervallen tempels, ontzachlijke bruggen over ondiepe beekjens, schrale watervallen, arkadische grafnaalden en andere dergelijke dingen, die niemand bedriegen dan den geen die zich zelven gaarne bedriegt – maar het is een edele lusthof van, een ligtbevatlijk regelmatig plan, in het welk met den meesten smaak alles verenigd is, wat de natuur slechts behaaglijks aan het oog voorstellen kan, van het bonte verwenspel der bloemen af tot de verhevenste gewelven der groene linden toe. Alles is zeer geregeld en zindelijk onderhouden, geheel en onverminkt. Rijen van de schoonste oranjebomen versieren de ruime lanen, en standbeelden van marmer en metaal voeren onze verbeeldingskracht de grote tijden der oudheid in.   JH

Behangsels in Ypecolsgakamer, Fries Scheepvaart Museum.


Behangsels (uitsnede) in Ypecolsgakamer, Fries Scheepvaart Museum (Sneek).

Vorig jaar had ik mailcontact met Sytse ten Hoeve, oud-directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek. Onderwerp waren twee behangsels in dit museum en de inspiratiebronnen dan wel voorbeelden voor de behangsels. De behangsels van de hand van Aede Lútzens maken onderdeel uit van een van de stijlkamers in het museum, de Ypecolsgakamer. Gisteravond stuurde Sytse zijn artikel over deze Ypecolsgakamer, verschenen in het Jaarboek 2012 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Mooie gelegenheid om nu de publicatie verschenen is, de behangsels en hun voorbeelden in de weblog naar voren te brengen. De behangsels zijn natuurlijk te zien in het museum, maar ook in de online collectie, met inzoommogelijkheden. Klik hier, de eerste afbeelding is een ander behangsel, die van dit onderwerp krijgt u na het aanklikken van het pijltje naar rechts onder de afbeelding.  JH


Op het afdoen van rijpen, of ruspen in de boomen, uit
Ouderdom en Buyten-leven; Hof-gedachten (op Sorghvliet) (1655), Jacob Cats.


De Hovenier, uit Spiegel van’t Menschelyk Bedryf (1694),
Johannes (Jan) en Casparus Luyken.

Schenking aan Speciale Collecties WUR.


Ontwerp villatuin Beukenhaghe (Goirle).

Van de blog van Speciale Collecties WUR:
De speciale collecties is onlangs uitgebreid met een tiental tuinarchitectuurtekeningen door een schenking van dhr. F. Vink. Onder de tekeningen een paar originele, mooi ingekleurde ontwerpen van John Juchem, Otto Schulz en Gerard Bleeker. Een zeer welkome schenking aangezien van de twee eerstgenoemde tuinarchitecten weinig materiaal bij de speciale collecties aanwezig is en de beide Bleeker-tekeningen een verrassende aanvulling vormen op de al aanwezige Bleekercollectie. De schenking komt juist op het moment dat de laatste hand wordt gelegd aan de invoer van de al aanwezige Bleeker-documenten in de database TUiN.

Ik wil er maar aan toevoegen: Speciale Collecties WUR, niet alleen om er van alles te zien of te halen (info, kennis enz), maar ook om materiaal heen te brengen. Dat gezegd hebbende, ik heb nog een brief van bovengenoemde Otto Schulz. Met zo’n mooi briefhoofd. Moet ik toch maar eens afgeven… JH

 

Goud en Zilverlakense Chineese Faisanten en Carolina Eenden.


De menagerie van Huis te Manpad (Heemstede).  Foto: Jan Holwerda

Soms kom je iets tegen waardoor je terug moet denken aan een eerdere Cascade excursie. Bovenstaande foto is de menagerie van Huis te Manpad te Heemstede. We waren er met de voorjaarsexcursie van 2007.

Ik dacht er aan terug door navolgende advertentie die ik tegenkwam in de Oprechte Haerlemsche courant van 28 maart 1786: Men zal op saterdag, den 8 april, 1786, ’s morgens ten 10 uuren op de Hofstede ’t Huis te Manpadt, buiten Haarlem, onder Heemstede, publiek verkoopen: een uitmuntende party gezonde Goud en Zilverlakense Chineese Faisanten, Carolina Eenden en ander Land en Watergevogelte ; breder by Notitie vermeld, die in tyds te bokomen zal zyn op de voorsz. Hofstede….

Wat je dan bij al dat exotische gevogelte op een particulier buiten moet voorstellen laat Isaac de Moucheron met zijn vogelvijver bij kasteel Heemstede mooi zien.  JH


Vogelvijver bij kasteel Heemstede (ca. 1697), Isaac Moucheron  Bron: Teylers Museum.

Foto’s en filmpje van Cascade Midsummernight 2013.


Bij de veldvijvers ten noorden van Paleis Het Loo.  Foto: Niek Ravensbergen.

Niek Ravensbergen had het materiaal allang aangeleverd. De webmaster moest het alleen nog plaatsen, daar moet je gewoon even tijd voor nemen. Maar zie, en voor een ieder die er was, zie terug, beelden van Cascade’s midsummernight 2013.

Ga naar Album; de laatste afbeelding geeft het filmpje met het uitrijden van de laatste kuipplant.

Vlaskamp twittert en facebookt.

In dec 2010, schreef Carla een weblog over Bloggen of Twitteren. Ook LinkedIn kwam ter sprake; Facebook werd niet genoemd. Nu zijn we anderhalf jaar verder en deze en gene in onze tuinhistorische wereld, bedrijfsmatig of privé, heeft een Facebook page, Twitter account, LinkedIn account, Weblog en/of Website. Wie kan het allemaal nog bijhouden?

Twee weken geleden was ik op het mini-symposium ‘De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp’, georganiseerd door Landschapsbeheer Friesland. Naast de interessante bijdragen en workshops/excursie kwam nog wat anders naar voren: Gerrit Vlaskamp, al meer dan 100 jaar dood, twittert en geeft 49 volgers. En ja, hij heeft ook een eigen Facebook page en al meer dan 150 vrienden. En natuurlijk een website: www.gerrit-vlaskamp.nl.
Allemaal bijhouden en nakijken hoeft niet, de drie bieden meer van hetzelfde, maar hebben ieder hun eigen toetertjes en belletjes (via de een snel op de hoogte, een tweede met makkelijk reageren en de derde met meer inhoud).
En volgend jaar is er lekker, en noem het maar ouderwets, een tentoonstelling over Gerrit Vlaskamp in het Fries Museum en komt er ook een lekker ouderwets boek, dus niet zo’n nieuwerwets eBook.  JH