Behangsels in Ypecolsgakamer, Fries Scheepvaart Museum.


Behangsels (uitsnede) in Ypecolsgakamer, Fries Scheepvaart Museum (Sneek).

Vorig jaar had ik mailcontact met Sytse ten Hoeve, oud-directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek. Onderwerp waren twee behangsels in dit museum en de inspiratiebronnen dan wel voorbeelden voor de behangsels. De behangsels van de hand van Aede Lútzens maken onderdeel uit van een van de stijlkamers in het museum, de Ypecolsgakamer. Gisteravond stuurde Sytse zijn artikel over deze Ypecolsgakamer, verschenen in het Jaarboek 2012 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Mooie gelegenheid om nu de publicatie verschenen is, de behangsels en hun voorbeelden in de weblog naar voren te brengen. De behangsels zijn natuurlijk te zien in het museum, maar ook in de online collectie, met inzoommogelijkheden. Klik hier, de eerste afbeelding is een ander behangsel, die van dit onderwerp krijgt u na het aanklikken van het pijltje naar rechts onder de afbeelding.  JH


Op het afdoen van rijpen, of ruspen in de boomen, uit
Ouderdom en Buyten-leven; Hof-gedachten (op Sorghvliet) (1655), Jacob Cats.


De Hovenier, uit Spiegel van’t Menschelyk Bedryf (1694),
Johannes (Jan) en Casparus Luyken.