Uitnodiging van het Gilde van Tuinbazen, 10-jarig jubileum op Rosendael.


Kasteel Rosendael (Rozendaal).  Bron: www.glk.nl

Nog een bericht vandaag, aangezien het kort dag is voor het navolgende:

T.g.v. het 10-jarig jubileum van de Vereniging Het Gilde van Tuinbazen nodigt het bestuur van het gilde ook Cascade donateurs uit voor een symposium op landgoed (kasteel) Rosendael. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 september 2013 vanaf 14.00 uur. Het programma vangt aan om 14.30 uur. Op het symposium besteed men aandacht aan het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor behoud van het cultuurhistorisch erfgoed en de buitenplaats als product.

Inmiddels heeft het Gilde van Tuinbazen ruim 100 leden die overwegend werkzaam zijn op historische buitenplaatsen, landgoederen en horti of die een specialisme uitoefenen binnen het vakgebied. Haar doelstelling is tuinbazen met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen voor de instandhouding van het groen cultuurhistorisch erfgoed.

Programma
14.30-14.45 uur welkomstwoord door Hans Otten, voorzitter Het Gilde van Tuinbazen
14.45-15.45 uur lezing door Martin van Bleek, bestuurslid St Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 en lezing door Ronald van Immerseel, groen erfgoed adviseur/historicus Stichting in Arcadië
15.45-16.15 uur pauze
16.15-17.15 uur wandeling over Rosendael.
17.15-18.15 uur borrel en gelegenheid om elkaar te ontmoeten
Bij ruime belangstelling zal een wisselprogramma worden gehanteerd.

Uw aanmelding kan tot uiterlijk 30 augustus 2013 (haast u!) worden gericht aan henk.boers@hetnet.nl o.v.v. naam en adresgegevens.
Het symposium vindt plaats in en vanuit de Oranjerie van landgoed Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal


Oranjerie Kasteel Rosendael (Rozendaal).  Bron: www.glk.nl

Collegereeks: Natuur en kunst. Samenhang of tegenstelling?

Speciale collegereeks met excursies naar Artis en de Artis Bibliotheek door prof. dr. Erik de Jong (Cultuur, landschap en natuur).

Een collegereeks die aansluit bij het 175-jarig bestaan van Naturis Artis Magistra. Wat verstond men in de 19e eeuw onder de samenhang tussen de begrippen natuur, kunst en wetenschap? En hoe verhoudt deze visie zich tot de ideeën in de 20e en 21e eeuw.
Dit jaar bestaat Artis 175 jaar. De oprichters kozen in 1838 als naam voor hun nieuwe genootschap Natura Artis Magistra, de natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap. Deze collegereeks wil verkennen wat men in de 19e eeuw onder de samenhang tussen de begrippen natuur, kunst en wetenschap verstond. Wat was de traditie waarin men zich plaatste? En: hoe hebben deze begrippen de 20e eeuw overleefd? Onze samenleving anno 2013 is hoogst gespecialiseerd, geprofessionaliseerd èn verstedelijkt. Daarom wordt ook nagegaan wat het huidige debat over natuur en cultuur te zeggen heeft over dit onderwerp. De voorbeelden worden breed gekozen: tuin, stad en landschap, botanie en zoölogie, klimaat, schilderkunst, sculptuur, wetenschappelijke illustraties, diorama’s, fotografie en land art, installatie en performance, literatuur, reclame en technologie leveren ons een rijkdom aan materiaal.

Programma:
‘Samenhang of tegenstelling’, over het begrippenpaar natuur en kunst, een inleiding.
1838: Natura Artis Magistra: natuur, kunst, wetenschap.
‘Kunstvormen van de Natuur’: visies van Justus Lipsius (1584) tot Karl Blossfeld (1928).
‘De natuur is het volmaaktste schilderij’: het oog en de hand van kunstenaars en schrijvers.
Van ‘Denatured Visions’ tot ‘Next nature’: over natuur en kunst in de 20e eeuw.
‘De Tienduizend dingen’: een niet-westerse visie.
‘Kan kunst de natuur redden?’ Nieuwe en actuele visies.
Twee excursies; naar park Artis en naar de Artis Bibliotheek (data nog niet bekend).

Data: donderdagen 12, 19, 26 september, 3, 10, 17, 31 oktober
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Artis, Plantage Kerklaan 38-40, Collegezaal
Prijs: € 155 / AUV-leden en Artis-leden € 110
Inschrijven doet u hier.