Nav Cascade mini-symposium.


Perkhekjes op uitsnede van foto met mozaïekperk in voormalige tuin in Veghel.

Afgelopen donderdag, op het Cascade mini-symposium, dropte ik in m’n presentatie de vraag ‘hoe heten die dingen?’. Perkhekjes is een benaming die ik ken. Onze oosterburen spreken o.a. over Beeteisen. Maar er zijn meer namen. Hoe staan die hekjes, de afscheiding tussen bloembed en gras, in bv de catalogi van rond 1900?


Rotspartij op uitsnede van foto van voormalige tuin in Veghel.

Ook liet ik een uitsnede uit een foto met een ‘rotspartij’ zien. Het deed me denken (maar was en is verder niet ter zake doende) aan een prent in een boek van een Duitser in VOC dienst die naar de Oost ging en ook China bezocht. Een omschrijving, want ik kon toen niet op de naam komen. Nu wel: Joan Nieuhof, Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische compagnie… (1655, online). Meer over Joan Nieuhof op wikipedia.  JH


Rotspartij in China in Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische compagnie… (1655) van Joan Nieuhof.