De Koninginnetuin van Paleis Het Loo.


De Koninginnetuin van Paleis Het Loo tot 2013.

De renovatie van het westelijke deel van de Benedentuin is twee weken geleden gestart. Begin dit jaar zijn de Koninginne- en Koningstuin gerenoveerd. Eerdere berichtgeving vind u onder 18 feb, 26 feb, 7 mrt en 1 mei. Nu even terugkijken met materiaal van Willem Zieleman/Renske Ek/Paleis Het Loo, en dan m.n. naar de vormgeving.


Detail van de Koninginnetuin, uitsnede uit plattegrond van Van Staden.

De noodzaak tot renovatie was aanleiding tot hernieuwde analyse van de eerder gebruikte en later opgedoken historische bronnen. Van Asbeck, restauratiearchitect in de jaren 1977-1984, heeft toentertijd gekozen voor een invulling die toch wel afweek van hetgeen de ook toen gebruikte plattegrond van Van Staden laat zien. De plattegrond van bv de Koninginnetuin laat veel meer steen/steenslag zien dan in de gereconstrueerde tuin tot 2013 naar voren kwam. Deze tuin van Van Asbeck kende vrij hoge, brede, compacte buxusvormen. Hernieuwde analyse van de plattegrond bracht naar voren dat de vormen niet uit massief groen bestaan, maar uit steenslag met groene omlijstingen. Een afbeelding als die van Allard bevestigt de aanwezigheid van smalle, lage haagjes (de vormen worden niet bevestigd).


De Koninginne Tuin met ´t Groene Kabinet en de Oranjerie, van Achteren te zien, C. Allard.

Het beeld vanaf 2013 is er dan ook een met veel minder compact groen, met lage, smalle haagjes en meer wit grind en zwarte (correctie; eerder schreef ik blauwe) en rode steenslag.
Jan Holwerda


De Koninginnetuin van Paleis Het Loo anno 2013.


Nogmaals de Koninginnetuin van Paleis Het Loo anno 2013.