Cementrustieke rotsformatie in Julianapark Utrecht


Hertenkamp in Tuin van Kol (Utrecht)  Bron: beeldbank Utrechts Archief

In de hertenkamp van het Julianapark in Utrecht ligt een prachtige cementrustieke rotsformatie. Wellicht vervaardigd door de Utrechtse firma Moerkoert of Lutters?
Het Julianapark is in 1903 ontworpen door Hendrik en Lodewijk Copijn in opdracht van bankier Jan Kol. Kol zag het park als een investering om villabouw op zijn grond aan de noordkant van Utrecht te stimuleren. Dat plan mislukte (het werden arbeiderswoningen), maar er verrees wel een prachtig park.
In 1908 liet Jan Kol zijn park uitbreiden met een hertenkamp. Het Utrechtsch Nieuwsblad van 9 oktober 1908 schrijft: “Men deelt ons mede, dat een weiland gelegen achter het park van den heer Kol aan den Amsterdamschen Straatweg, herschapen wordt in een hertenkamp. Een bekoorlijkheid temeer voor het fraai aangelegde lustoord, dat hoewel nog jong van geboorte, reeds tal van aantrekkelijke punten biedt.
De hertenkamp bestond uit een groot grasveld met een kleine vijver, een grote kunstmatige rotspartij en een hertenstal.

Er is geen ontwerptekening van de hertenkamp bewaard gebleven (evenmin van het wandelpark). Het ligt echter voor de hand dat deze uitbreiding ook van de hand van Copijn is. Bewijs dat de rotsformatie is vervaardigd door de Utrechtse firma Moerkoert of Lutters heb ik (nog) niet. Onderzoek in het archief van de familie Kol en de Bank Vlaer en Kol heeft niets opgeleverd.

De oudst bekend foto van de rotsformatie dateert van 1922. Deze foto komt uit een album getiteld “Het park (volkstuin) van de familie Kol”. Fotograaf is J.M. Vlamingh Kiebert. De foto is terug te vinden in de beeldbank van het Utrechts Archief catalogusnummer 120395. Een recente foto laat zien dat de rotsformatie ondanks wat beschadigingen en barsten nog compleet is.


Cementrustieke rotsformatie Julianapark (Utrecht)  Foto: Lenneke Berkhout