Vraag naar 17de-eeuws moestuin-materiaal


Uit: Georgica curiosa : das ist: Umständlicher Bericht … von dem adelichen Land- und Feldleben (1682), Wolf Helmhardt von Hohberg  Bron: digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/1452101

In 2003 richtte ik de Historische Groentehof op. We hebben een collectie van circa 550 rassen bijzondere, zelzame en vergeten groenten. Momenteel doe ik onderzoek naar moestuinen in de 17e eeuw, om exact te zijn de periode 1570 – 1650. Dit voorjaar start ik met de daadwerkelijke aanleg van een 17e eeuwse moestuin.

Daarbij heb ik twee verzoeken:
A) Hoewel ik al veel historisch materiaal heb verzameld en een beeld heb van de 17e eeuwse moestuin heb ik realtief weinig beeldmateriaal. Prenten, schetsen, tekeningen die aangeven hoe zo’n tuin er fysiek uitzag. Mijn interesse gaat vooral uit naar ruimtelijke weergaven. Maar ook in plattegronden van moestuinen, plantenlijsten en tuingebruiken (oogst bewaren, oogst verwerken, etc) ben ik geintereseerd. Wellicht is er bij de historische buitenplaatsen nog materiaal bekend. Ik zou het erg leuk vinden als u me verder zou kunnen helpen. Als u niets weet, kent u dan iemand die mogelijk wel materiaal heeft?
B) Wie heeft er behoefte om mee te doen met een peer review. Als ik een concept ontwerp heb zou u dat dan willen bekritiseren?

Tot slot, doe ik u het aanbod om het 17e eeuwse moestuin ontwerp dat ik maak aan u te presenteren. Wellicht kunnen we met alle mensen die aan dit project meegeholpen hebben een leuke thema-middag of -avond houden. Het is me een genoegen dat voor geInterresseerden te organiseren.

Jac Nijskens
De Historische Groentehof, Beesel
info@vergetengroenten.nl