Vereniging Vakgroep Groen Erfgoed

OVERGENOMEN
De leden van de Vakgroep Groen Erfgoed kozen woensdag 29 oktober 2014 unaniem het eerste bestuur van hun beroepsvereniging en gingen akkoord met de oprichtingsdocumenten. Ze onderschreven daarmee de doelstellingen van de Vakgroep Groen Erfgoed: professionalisering en kwaliteitsverhoging van de beroepsgroep, gesprekspartner voor o.a. overheden en draagvlak voor het behoud van groen erfgoed.

Belangstellenden en potentiële leden kunnen contact opnemen met de beroepsvereniging via de website www.vakgroepgroenerfgoed.nl