Een ijsberg in Vaassen


Uit: Steven van Esveldt, De burger-boer, of land-edelman, zynde een beknopt zak-woordenboek van het buiten-leeven, Amsterdam 1766, p. 621.

GETIPT
Bij een ijskelder en de werking ervan hebben we allemaal wel een beeld. Maar een ijsberg of ijshoop als bewaarplaats van ijs? Zo’n ijsberg kende kasteel Cannenburch (Vaassen), in de Cascade excursie van 2008 was de ijsberg meen ik ook genoemd. Voor Ciska van der Genugten, Specialist Natuur en Cultuurhistorie van GLK, reden om er in te duiken. Haar bevindingen zijn te lezen op de blog van GLK.