Nieuwe archiefgegevens over het leven van Jan van der Groen

Het nieuwe KNOB Bulletin is verschenen met daarin een artikel met nieuwe archiefgegevens over het leven van Jan van der Groen (?-1671), hovenier van de Prins van Oranje. Tot nu toe onbekende informatie uit de archieven van de Nassause Domeinraad en uit notariële akten maken het mogelijk een gedetailleerder beeld te schetsen van zijn leven en werkzaamheden als hovenier van de Prins. Het artikel is geschreven door Lenneke Berkhout, die onderzoek doet naar de wereld van de hoveniers van de prinse(sse)n van Oranje-Nassau in de periode 1621-1730. Het KNOB Bulletin is verkrijgbaar via de website van het KNOB: knob.nl/webwinkel.