Cascade excursie kasteelpark Duivenvoorde


Kasteel Duivenvoorde  Foto: www.kasteelduivenvoorde.nl

Wij nodigen u als donateur van harte uit om deel te nemen aan de Cascade-excursie op Duivenvoorde, met een rondleiding door het kasteelpark en een afsluiting in het nieuwe bezoekerscentrum. Deze excursie zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 16 september, vanaf 13.00 uur, onder begeleiding van Korneel Aschman.

Duivenvoorde is een nog steeds bewoond kasteel en landgoed waarvan de wortels teruggaan tot in de dertiende eeuw. Ooit stond hier een grote, vierkante verdedigingstoren. In de latere middeleeuwen verrezen er rondom de toren, die tot in de 17de eeuw bleef bestaan, verscheidene vleugels. Zijn huidige uiterlijk dankt het huis aan verbouwingen uit 1631, toen de zijvleugels tot stand kwamen, en 1717. Die wijzigingen hingen samen met de aanleg van een uitgestrekt geometrisch park, waarbij symmetrie voorop stond.
Het park rond het kasteel (nu 87 hectare) onderging ingrijpende veranderingen toen de bewoner Nicolaas Johan Steengracht de tuinarchitect Johan David Zocher jr. uitnodigde om de tuinaanleg te moderniseren. Deze raakte in 1834 bij Duivenvoorde betrokken en leverde een parkontwerp dat in de jaren 1841-1849 werd uitgevoerd.
Stichting Duivenvoorde nodigde in 2007 de landschapsarchitect Michael van Gessel uit om een herstelplan voor het park op te stellen. Daarin zijn nieuwe vitaliteit, structuur en ruimtelijkheid de voornaamste ingrediënten. In september 2015 werd het herstelde landschapspark geopend. Tijdens de rondwandeling zullen we aandacht besteden aan de keuzes die zijn gemaakt in het herstel en hoe de tuinhistorische waarden daarin een plaats hebben gekregen.

Voor meer, zie de uitnodiging die u gemaild is (op maandag 3 juli, nog niet ontvangen? dan even een mail naar administratie@cascade1987.nl).

Klik hier voor aanmeldformulier met enige details en voor het aanmelden.

Wij hopen op een prachtige middag met veel Cascade-vrienden!
het Cascade-bestuur

Nu al een blik werpen? Zie de filmpjes hier.