Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen

GETIPT

In 2015 is al melding gemaakt (zie hier) van de prachtige publicatie Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen, onder redactie van Thomas van Driessche en Paul van den Bremt.

Onder dezelfde auteurs en met Koen Smets verscheen, begin vorig jaar al, weer een nieuwe publicatie die je moet downloaden (en lezen): Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen.
Over de publicatie: Dreven en wegbeplantingen zijn belangrijke lijnvormige elementen in het landschap die bijdragen tot de regionale identiteit. Om historische dreven en wegbeplantingen in stand te kunnen houden, moet men weten hoe ze in het verleden beheerd werden. Kennis van de traditionele beheerstechnieken is niet alleen nodig voor een goed begrip van het historisch beheer maar kan ook als inspiratiebron dienen voor onze hedendaagse omgang met dit erfgoed. Informatie over het historisch en hedendaags beheer van dreven en wegbeplantingen is echter moeilijk te vinden. Daarom publiceerde het agentschap een handleiding voor het beheer van dit type erfgoed. Het eerste, inleidende hoofdstuk maakt de lezer wegwijs in de typologie en de erfgoedwaarden van historische dreven en wegbeplantingen. Hoofdstuk 2 schetst een korte geschiedenis van de dreven en wegbeplantingen van de 16e tot de 20e eeuw. Hoofdstuk 3 en 4 behandelen respectievelijk het historisch beheer en het hedendaags beheer van dreven en wegbeplantingen. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de boomsoorten die vroeger in Vlaanderen als laan- en straatboom werden aangeplant. De handleiding bevat ook enkele aanbevelingen voor het opstellen van een drevenbeheersplan en voor het ontwerpen van nieuwe dreven in een cultuurhistorische context.

T. van Driessche, P. van den Bremt & K. Smets, Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen, Handleiding agentschap Onroerend Erfgoed 14, 2017  download PDF

Kijk ook zelf nog even naar de andere publicaties van het agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaanderen), dat doet u hier.