KNOB themanummer Buitenplaatsenlandschappen

(OVERGENOMEN)
‘In deze publicaties worden individuele buitenplaatsen niet alleen bekeken in samenhang met hun directe omgeving (tuin, park, landschap), maar ook op regionale schaal; als landschapsarchitectonische ensembles van meerdere buitenplaatsen, landgoederen en kastelen in samenhang met hun ruimtelijke context.’

‘Als opening presenteert Hans Renes vanuit een historisch­-geografisch perspectief een overzicht van de historische ontwikkeling van de term ‘buitenplaats’ en van de buitenplaatslandschappen in Nederland. Vervolgens vat Hanneke Ronnes de historiografie van het onderzoek naar buitenplaats­landschappen samen en geeft zij enkele wenken voor toekomstig onderzoek. Elyze Storms­-Smeets neemt het buitenplaatsenlandschap Gelders Arcadië als aanleiding voor een sociaal­-geografische benadering voor het begrijpen van buitenplaatslandschappen. Paul Thissen schetst de ontwikkeling van de overheidsbemoeienis met buitenplaatsen en landgoederen in Gelderland. Tot slot introduceert Steffen Nijhuis een regionale ontwerp­benadering waarin de historische gelaagdheid en landschappelijke structuur als basis dienen om de veerkracht en het aanpassingsvermogen van buitenplaatslandschappen te vergroten.’

Het KNOB nummer het gehele nummer en de losse artikelen zijn is downloaden, klik hier.