1780, gescheiden verkeersstromen op de Scheveningseweg


Uitsnede ‘Plan van Eenige Mergen Bouw en Weijland … geleegen aan de Noord Oost zijde van de Scheveningseweg…’ (1780), H. van Straalen (Bron: Haags Gemeentearchief), inzoomen.

Bovenstaande uitsnede is uit een kaart met gronden ten noorden van de Scheveningseweg. De Scheveningseweg is een lange, rechte straatweg die naar een ontwerp van Constantijn Huygens uit 1653 werd aangelegd tussen het oude centrum van Den Haag en Scheveningen. De weg werd in 1665 voltooid en was zo breed dat twee rijtuigen naast elkaar konden rijden.

De kaart uit 1780 viel mij in eerste instantie op door het perceel bouwland omringd en doorsneden door groene stroken. Stroken hakhout want delen staan met de woorden ‘gehakt hout‘ en andere delen met ‘niet gehakt‘. Ten noorden van de Scheveningseweg staan een ‘kaade‘ en ‘Den Dyk‘, de laatste tegen het overstuiven van de weg door duinzand. Pas daarna zag ik de teksten ‘in’ de Scheveningseweg. In het midden staat de ‘Scheeveningse rijweg‘, ten noorden een ‘paarde pad’ en ten zuiden een ‘voet pad‘. Of te wel gescheiden verkeersstromen op een kaart uit 1780. Geinig.
Jan Holwerda