Platform Groen Erfgoed: “Een breder beeld”


Vrouwelijke studenten op Tuinbouwschool Huis te Lande

Het lijkt nog ver weg, 2 oktober 2024. Dan is het volgende Platform Groen Erfgoed (RCE, Amersfoort).

Het thema is “Een breder beeld” over vergeten of ongeschreven onderwerpen in de tuingeschiedenis. Ook de tuingeschiedenis is niet compleet en nooit af.

Wat we nu groen erfgoed noemen, is mede tot stand gebracht door mensen (en dieren) die we niet terug zien in de geschiedschrijving. Onderwerpen als slavernij, vrouwenemancipatie en werkverschaffing komen aan de orde. Welke informatie over uitbuiting of ontkenning van mensen (dieren of planten) ontbreekt nog? Maar ook, wat doe je vervolgens met die informatie? Hoe is de informatie in te zetten voor een beter begrip en een completere beleving van het groene erfgoed?