Tuinvisioenen en (Van) Sypesteyn


Henri van Sypesteyn in de tuin van Kasteel Sypesteyn
Bron:
Kasteel Museum Sypesteyn

Tuinvisioenen, Jonkheer van Sypesteyn en de terugkeer van de Oud-Nederlandse Tuinkunst.
(uit ontvangen persbericht en van website Kasteel Museum Sypesteyn)

Vanaf 3 juli (t/m 3 oktober) heeft Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht niet alleen een beeldententoonstelling te midden van tuinkunst, maar binnen in het kasteel is er tevens een tentoonstelling òver tuinkunst. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Jonkheer Henri van Sypesteyn zijn boek Oud Nederlandsche Tuinkunst publiceerde. Dit kloeke en rijk geïllustreerde boek was het eerste in zijn soort in het Nederlandse taalgebied.

Veel van de kunstwerken, die Van Sypesteyn als afbeelding in zijn boek gebruikte bevinden zich nog in het kasteel. Verborgen in prentendozen en verspreid over de wanden van de verschillende zalen. Deze schilderijen, prenten, tekeningen en een enkel ander object zijn nu samengebracht in de tentoonstellingszaal en geven een overzicht van de ontwikkeling van de tuinkunst van de late middeleeuwen tot in de negentiende eeuw. Dit beeldverhaal wordt ondersteund door een aantal documenten.

In een aangrenzend vertrek worden ontwerpen voor Van Sypesteyns eigen kasteeltuin getoond. De Jonkheer engageerde hiervoor gerenommeerde tuinarchitecten, om uiteindelijk de opdracht terug te nemen en zelf het complex van tuinen park en bos vorm te geven.

De werken uit de eigen verzameling konden voor de tentoonstelling worden aangevuld met een aantal bijzondere externe bruiklenen.
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie over Van Sypesteyn als tuinhistoricus, getiteld Tuinvisioenen, Jonkheer van Sypesteyn op zoek naar de verloren tuinkunst.

In een eerdere weblog meldde ik reeds de gedigitaliseerde versie van Oud Nederlandsche Tuinkunst, zie de weblog van 1 maart 2009.  JH


Luchtfoto Lasteel Sypesteyn en tuinen, jaren 60 vorige eeuw. Bron: kastelenbeeldbank.nl

Platform Groen Erfgoed – ‘Historische stadsparken in de 21ste eeuw’

Datum: 3 maart 2010
Tijd: 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Kinderdijkzaal van Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811MG Amersfoort (routebeschrijving)

Het Platform Groen Erfgoed wordt georganiseerd door en voor de mensen die professioneel werkzaam en betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van het groene erfgoed in Nederland. Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen over onderzoek, herstel en beheer van historisch groen erfgoed, waartoe naast buitenplaatsen en landgoederen ook begraafplaatsen, tuinen, kleine landschapselementen, kloostertuinen, stadsparken,  etc. behoren.

De komende bijeenkomst van het Platform is gewijd aan historische (met name 19de of begin 20ste eeuwse) stadsparken en hun specifieke vraagstukken rondom behoud en beheer. Stadsparken hebben hun eigen dynamiek. Als publiek bezit is er weliswaar continuïteit in de eigendomssituatie, maar het gebruik daarentegen is sterk aan wisselingen onderhevig. Het ‘wandelen en eendjes voeren’ wordt in de huidige tijd afgewisseld met grootschalige popconcerten en tijdelijke ijsbanen. Beheer, veelal als onderdeel van een gemeentelijke groendienst, is afhankelijk van overheidsfinanciën en politieke voorkeuren. De maatschappelijke betrokkenheid bij deze parken is groot; wijzigingen, maar ook reguliere onderhoudsmaatregelen vergen een goede voorbereiding.

In vier voordrachten wordt deze middag ingegaan op de historische achtergronden van stadsparken, de actuele vraagstukken rondom beheer, de betrokkenheid van bewoners en gebruikers, en de vraag hoeveel ruimte er is voor nieuwe ideeën, ingegeven door de huidige tijd.

Het programma
Vanaf 13.00 uur: Inloop met koffie en thee.
13.30 uur: Welkom en inleiding
13.45 uur: ‘Groene longen, betekenis en toekomst van het historische Nederlandse stadspark’, door Dr. Erik A. de Jong, Artishoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur, Universiteit van Amsterdam.
14.25 uur: ‘Haarlemmerhout, levende historie’, door Fred van Klaveren, senior beheerder Haarlemmerhout en Bolwerken.
14.55 uur: Speakerscorner; aankondigingen en mededelingen.
15.00 uur: Pauze met koffie en thee
15.30 uur: ‘Burgerinitiatief voor behoud cultureel erfgoed’, door mw. Gita Straver, voorzitter van de ‘Werkgroep Springerpark’ uit Schoonhoven, welke in 2009 is opgegaan in de werkgroep “Historisch Groen”.
16.00 uur: ‘It’s not easy being green’, door Sylvia Karres, landschapsarchitect en directeur van Karres en Brands landschapsarchitecten, opsteller van de structuurvisie voor het Stadspark te Groningen.
16.30 uur: Discussie
16.45 uur: Afsluiting
Aansluitend: gelegenheid voor ontmoeting en discussie met een drankje.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit Platform Groen Erfgoed. Via groenplatform@cultureelerfgoed.nl kunt u zich aanmelden voor deelname.  Door ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.

Tijdens het platform is er gelegenheid een relevante korte mededeling of oproep te doen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dit dan vooraf.

Namens de programmacommissie: Natascha Lensvelt, Annemarie van Leeuwen, Marloes Tigchelaar en Eric Blok.

‘Vorstelijk tuinieren’ in Teylers Museum (Haarlem)

David Howard, voormalige hoofdtuinier van de Britse kroonprins Charles, opende afgelopen zaterdag (30 jan.) de tentoonstelling ‘Vorstelijk tuinieren’ in Teylers Museum te Haarlem. Howard verzorgde van 1998 tot en met 2008 met een team van tuiniers de tuinen van Highgrove House, een buitenhuis van Charles in het zuidwesten van Engeland.

De expositie toont zeventig originele tekeningen die botanische kunstenaars uit acht landen maakten van de flora in deze tuinen, t.b.v. The Highgrove Florilegium. Naast deze tekeningen worden ook andere topwerken uit de botanische kunst getoond. Het betreft zogenaamde florilegia, bloemenboeken. Vele vorstenhuizen lieten in voorgaande eeuwen hun bloemen- en plantencollecties vereeuwigen in rijk geïllustreerde en exclusieve boekwerken. Een van de zeldzaamste en mooiste florilegia ter wereld bevindt zich in de collectie van Teylers Museum: de Hortus Eystettensis (1613) met handgekleurde afbeeldingen van exotische planten uit de tuin van kasteel Willibaldsburg in Eichstätt.

Een ander werk is Hortus Regius Honselaerdicensis (1685-1688), met bloemen die de Nederlandse stadhouder Willem III in de tuinen van paleis Honselersdijk verzamelde. Vele guldens betaalde Willem III voor de aanleg van één van de rijkste tuinen van de Nederlanden. Duizenden bloemen en planten werden voor hem verscheept. Met de collectie citrusbomen die hij wist aan te leggen, overtrof hij de verzameling van Lodewijk XIV bij Versailles.
Ook zijn enkele florilegia te zien van de hand van Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) die als dé meester van de botanische kunst bekendstaat. In dienst van xe2x80x98rozenkeizerinxe2x80x99 Joséphine de Beauharnais (1763-1814), vrouw van Napoleon, kon hij zijn teken- en schildertalent optimaal ontwikkelen.

De tentoonstelling loopt t/m 9 mei 2010 en kent een programma van lezingen en workshops; zie de website van Teylers Museum.  JH

Zie ook boeken & dingen.

SOL – 11 december 2009 – park en overtuin van Huize Olterterp


De Slotlaan, Olterterp (Beetsterzwaag)  Foto: Gerald Kragt

Zoals beloofd zou ik, uw SOL-coördinator, een verslag maken van ons bezoek aan het park en overtuin van Huize Olterterp, als begin van een nieuwe weblog.

Op 11 december jl. waren wij – 24 Cascade-deelnemers en enige externe betrokkenen – te gast op Huis Olterterp bij Beetsterzwaag, waar wij met koffie, thee en suikerbrood werden ontvangen door It Fryske Gea.

Het initiatief voor deze SOL kwam van onze Cascadevriend Nico Kloppenborg uit Mantgum.

Aanleiding voor de studiedag was de berichtgeving over het beheer van de overtuin van Huize Olterterp door de Bosgroep Noord-Oost Nederland. Het was Nico opgevallen dat dit terrein als bos beheerd wordt, terwijl het van oorsprong een vroeg 19de-eeuws park is, waarvan de cultuurhistorisch waardevolle restanten nog duidelijk aanwijsbaar zijn. Nico had documentatie verzameld, waaronder een groot aantal historische foto’s. Door deze foto’s en de informatie die leden van de historische vereniging van Beetsterzwaag op de dag zelf inbrachten,konden wij ons een goed beeld vormen van de oorspronkelijke aanleg en het gebruik van het park.

We startten met een ronde door het park bij de villa, waar It Fryske Gea haar hoofdkantoor heeft. In dit park is de oorspronkelijke aanleg met slingerpaden, vijver en reliëf goed behouden. Van de oorspronkelijke laan is een restant bewaard. Parallel is een nieuwe laan aangelegd ter ontsluiting van de parkeerplaats. Hierbij is de ‘voorrijlus’ naar de entree verdwenen. In de presentatie door Nico Kloppenborg hebben we op historische foto’s gezien dat de beplanting vroeger (kleur)rijker en gevarieerder is geweest. Van de struiklaag is vrijwel niets bewaard. Deze versobering is het gevolg van beperkte mogelijkheden om intensief onderhoud uit te voeren. Rita Radetzky benadrukte de rol die gebouwtjes (hier is het koepeltje aan de straat naast (!) de heuvel verdwenen) en tuinornamenten (oorspronkelijk 12 beelden in de tuin van Olterterp!) hebben gespeeld in landschappelijk aangelegde parken. Zij pleit voor (deel)reconstructie. Ook de restanten van de oude laan en de inrichting van de tuin achter het huis hebben uiteenlopende reacties losgemaakt.


De voormalige 12 Apostelen, Olterterp (Beetsterzwaag)  Foto: Gerald Kragt

Samen met de beheerder van landgoed Olterterp-Lauswolt, de heer Gerald Kragt van Bosgroep Noord-Oost Nederland, hebben wij ’s middags een lange wandeling in de overtuin gemaakt. De overtuin is een onderdeel van landgoed Olterterp-Lauswolt en is in eigendom van Amvest. Tijdens de wandeling hebben wij met hem en onderling gepraat over mogelijkheden van beheer met behoud en herstel van cultuurhistorische waarden. Voorafgaand aan de rondleiding heeft Gerald Kragt een heldere presentatie gegeven over de doelstellingen van de eigenaar en de plannen die er zijn in het kader van het project Groene Parels aan een Blauw Snoer. Behoud en herstel van de parkaanleg van landgoed Olterterp-Lauswolt is daar een belangrijk onderdeel van.

Als belangrijke cultuurhistorische elementen in de overtuin worden aangemerkt: de zichtas over de weide (relatie met het huis) met schaduwboom (verdwenen) voor het vee, de lanen links en rechts (rechts doorsneden door een slingerpad), de aanleg met vijvers met eilandjes, het padenpatroon, het reliëf, bijzondere bomen en boomgroepen, waaronder de 12 Apostelengroep – weliswaar uitgedund, maar een indrukwekkend overblijfsel van de aanleg.

De overtuin is deels voor publiek toegankelijk. Uit de wijde omtrek komen de mensen hier in het weekend voor een wandeling, die start bij de linker laan (de rechter laan is ontoegankelijk); de Slotlaan (een dijkje, zie foto). De Slotlaan staat – vanwege slechte vitaliteit – op de nominatie gekapt en opnieuw aangeplant te worden.

De discussie ging hier over behouden, onderhouden en/of vervangen van de Slotlaan. In geval van vervanging staat de beheerder voor afwegingen zoals locatie herplant, fasering herplant en soortkeuze. Er is geopperd dat de Slotlaan door de eeuwen heen telkens door andere boomsoorten is gevormd. Als dat het geval is, voor welke historische periode/boomsoort kies je dan en waarom? Of borduur je hierop voort en voeg je een nieuwe (eigentijdse) laag aan de geschiedenis toe? Uit de discussie kwam geen eenduidige conclusie hoe de Slotlaan verjongd moet worden.

De 12 Apostelengroep speelt een indrukwekkende rol in het park. Van de 12 bomen resteren nog 7. De algemene opinie was, dat ondanks dat afgelopen zomer wederom een exemplaar is omgevallen van de voormalige boomroep van 12, deze groep nog alleszins recht van bestaan heeft.

Onze overall conclusie is dat een gedegen professioneel onderzoek naar de geschiedenis van het ensemble van huis, tuin en overtuin, voorzien van een waardestelling, nodig is om een beheervisie en beheerplan op te stellen, waarin recht wordt gedaan aan de tuin- en parkhistorische waarden van Olterterp.

Als dank voor hun aandeel in deze geslaagde studiedag hebben we It Fryske Gea en Gerald Kragt het Cascade bulletin 2009/II:Tuingeschiedenis in Nederland; Veelzijdig erfgoed in ’t groen, aangeboden.

Tenslotte wil ik dit verslag met twee citaten uit e-mails afsluiten.
Piet van der Eijk schreef: Zelf weet ik uit de praktijk dat als dat onderzoek is uitgevoerd, je dan draagvlak moet creëren om tot actie te kunnen komen. Daarom was het goed dat de historische vereniging uit Beetsterszwaag er bij was. Ik zie zo’n “Boelens-ommetje(dit is een recreatieve wandeling op en rond Olterterp [kvh]) helemaal zitten, want als mensen zien hoe mooi en kwetsbaar hun leefomgeving is, dan “ontstaat er wat” om het te behouden.
Gerarld Kragt schreef: Ik kan terugkijken naar een geslaagde excursie in de overtuin. Ik heb die dag zeker veel praktische tips voor herstel en beheer gehad. Daarnaast zijn mijn ogen open gegaan voor met name de ‘details’ van de rijke parkaanleg op het landgoed. Ik ga daar zeker mee aan de slag!

Zeist, 24 december 2009, Karen Veenland-Heineman


De kleine vijver, Olterterp (Beetsterzwaag)  Foto: Gerald Kragt

2012, jaar van de Historische Buitenplaatsenn

Op erfgoedstem.nl is een bijdrage opgenomen over een brainstormmiddag die plaatsvond op Kasteel Groeneveld. Over het idee om 2012 uit te roepen tot themajaar voor Historische Buitenplaatsen. Ruim veertig organisaties met circa vijftig vertegenwoordigers namen deel.

Naar aanleiding van de middag op Groeneveld is een werkgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van musea, particuliere buitenplaatsen, natuurorganisaties, overheden en wetenschappers. Deze werkgroep gaat van start om doelstellingen te formuleren, activiteiten te bedenken en voldoende draagvlak te creëren.

Waarom in 2012? Gemeld wordt dat dan veel valt te herdenken en te vieren De Beemster, met in haar verleden veel buitenplaatsen, bestaat dan 400 jaar. Veertig jaar geleden (1972) luidden in Delft veel particuliere buitenplaatsbezitters de noodklok met een expositie xe2x80x98Nederlandse Buitenplaatsen bedreigd?’. Deze tentoonstelling heeft toen veel in werking gezet voor het behoud en instandhouding van historische buitenplaatsen. Verder bestaat de historische vereniging Niftarlake (Vechtstreek met haar buitens) in 2012 honderd jaar.

En de webmaster is maar zo brutaal om nog een reden te melden, Tuinhistorisch Genootschap Cascade bestaat dan 25 jaar.  JH

Overtuin Huize Olterterp (Beetsterzwaag)


Slot Boelens, Piet van der Hem 18/08/1902  Bron: Nico Kloppenborg

Vrijdag 11 december zal de eerstvolgende Studie op Locatie (SOL) plaatsvinden. Het object betreft de overtuin van Huize Olterterp of Slot Boelens bij Beetsterzwaag (Friesland).

De voormalige overtuin is een grootschalig landschapspark dat tegenwoordig door verwaarlozing nauwelijks als zodanig meer herkenbaar is. Het is verwilderd en afgesloten voor publiek en de padenstructuur is grotendeels verdwenen. De Bosgroep Noordoost Nederland voert het beheer.

Bekend zijn ansichten met een bomengroep, de 12 apostelen geheten, van een hermitage, een roeivijver, een huisje met beelden en een aardwerk genaamd Beppexe2x80x99s kelder. Verder zijn er een het grote aantal meerstammige bomen te vinden.

Het late tijdstip in het jaar is gekozen omdat het bos dan transparanter is en doorkijken en structuren duidelijker zichtbaar zijn. Vragen die leven zijn bv:
. Wat kun je redelijkerwijs doen om dit vergeten park te bewaren en is dit bewaren de moeite waard?
. Hoe waarderen we de restanten van deze aanleg?

Voor de uitnodiging, details en aanmelding, klik hier.


Hermitage in overtuin Huize Olterterp (Beesterzwaag)
Bron: Fries Historisch en Letterkundig Museum

De wereld van Alida Withoos: kunstenaars en tuinen in de Gouden Eeuw

De tentoonstelling van Speciale Collecties van Bibliotheek Wageningen UR van deze winter is ‘De wereld van Alida Withoos: kunstenaars en tuinen in de Gouden Eeuw’.
Dinsdagavond 10 november is er een speciale openingsavond met lezingen van 20.00-21.00 uur, door Rosita Steenbeek, auteur van de roman Ander licht (een historische roman over het leven van Alida Withoos,boekverslag) en Anne Mieke Backer, auteur van o.a. De gids van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur en van de nog uit te komen publicatie Er stond een vrouw in de tuin.
Kaartverkoop voor de openening (xe2x82xac 3,-) bij Boekhandel Kniphorst en aan de balie van de FORUM Bibliotheek; tentoonstelling open vanaf 19.00.

Spil in de tentoonstelling is Alida Withoos (ca. 1661-1730). Zij is door haar vader, de Amersfoortse kunstenaar Matthias Withoos, opgeleid tot schilderes van bosstillevens en botanische illustraties. De Nieuwsbrief van WUR meldt:
Handelaren in de Gouden Eeuw zijn in de greep van een ware verzamelkoorts door de fantastische nieuwe vondsten die de schepen van de VOC van onbekende werelddelen aanvoeren. Trots op hun verzamelingen en vooral op hun kunde exotische planten op te kweken, laten zij alles vastleggen door tekenaars zoals Maria Sybilla Merian, Johannes Bronckhorst, Alida Withoos en haar broer Pieter. Door de ogen van deze kunstenaars zien we de wereld van rijke burgers in hun voorname buitenhuizen met sierlijke tuinen en prachtige verzamelingen. Via Alida Withoos maakt u kennis met de xe2x80x98hotspotsxe2x80x99 van de Republiek in de Gouden Eeuw: de buitenplaatsen Vijverhof van Agnes Block, en Petersburg aan de Vecht en met de toen net opgerichte Amsterdamse Hortus Medicus.

De tentoonstelling is te bezichtigen op maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur in Speciale Collecties van Bibliotheek Wageningen UR in het Forum in Wageningen.

(stel er komt niets van een bezoek of u wilt thuis al even een kijkje nemen, van de eerdere Alida Withoos tentoonstelling is er nog een webversie).

Betonseminar


De doorgang, grot, onder de Oude Arnhemse Bovenweg.  Bron: Het Utrechts Archief

Afgelopen zaterdag had een groepje voormalige studenten van de toenmalige opleiding Tuinkunst en Parken een excursie naar Hydepark en Aerdenburg te Doorn. Twee parken met veel (restanten van) cementrustiek. De bovenstaande foto laat de doorgang onder de Oude Arnhemse Bovenweg zien (oude foto, maar nog bestaande situatie) en de onderstaande foto toont een brug met cementrustieke staanders (‘boomstammen’) en brughoofden.

Gisteren stuurde Eric Blok een uitnodiging voor een Betonseminar door. De kreet Beton mag dan niet direct lokken, maar dat wordt anders als ik het programma lees en er de volgende kreten uitpik: ‘Pulham & Co.: Artificial Rockworks in England’, ‘Buttes-Chaumont’,’Rocaille-Brücke’, ‘Beton und Kunststein in der Gartenkunst des 19. Jahrhunderts’, ‘künstlichen Felsen in der Venusgrotte’. En het gaat niet alleen over de toepassing van beton en kunststeen [en cementrustiek] in de loop van de tuinhistorie, maar ook over restaureren en konserveren.

Het is een seminar in Duitsland, maar met zo’n Nederlandse voorbeeld van het toepassen van beton/cement moet het bij de geïnteresseerde toch gaan kriebelen… Het seminar vindt plaats van 12 tot 14 november te Bad Muskau.

Alle details zijn te lezen in het document Beton und Kunststein in historische Gärten.  JH


De brug rustend op cementrustieke staanders en brughoofden  Foto: Jan Holwerda

Cascade najaarsexcursie 2009Een bevlogen Eric Blok geeft uitleg op villa Maarheeze.
Foto: Arinda van der Does

Twee weken geleden vond de Cascade najaarsexcursie 2009 plaats. Wassenaar met achtereenvolgens villa Maarheeze (zie ook weblog 21 nov 2008), Backershagen (zie ook weblog van 13 jan 2009 ) en Zuydwijk was het doel. Perfect georganiseerd, veel en deskundige begeleiding, een grote variëteit van huis, tuin en park en ook nog eens prachtig weer. Wat wil eens mens nog meer?

Misschien toch nog even de foto’s zien… Kijk via de Cascade website of direct op Picasaweb. JH

Historische waterpartijen, 3de Platform Groen Erfgoed

Net binnen, geïnteresseerden worden uitgenodigd voor 3de Platform Groen Erfgoed op 7 oktober as. om 13.30 in het auditorium van het nieuwe gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Het thema is Historische waterpartijen:

13.30 – 14.00 Inloop
14:00 Welkom
14:20 Algemene inleiding ‘Vijvers in de landschapsstijl’ door Annemarie van Leeuwen
14.30 "Uitvoering van baggerwerkzaamheden"  door Raoul van Acker van PHB, Methoden & praktijk, casestudie is de slotgracht van Kasteel Hillenraad
14:50 Speakerscorner
15:00 Pauze
15.20 xe2x80x9cToepassing van beschoeiingen, vroeger en nuxe2x80x9d, door Klaas de Boer van PHB, Historische voorbeelden, hedendaagse mogelijkheden, houtsoorten, wat er mis kan gaan
15:40 "De administratie van een beschoeiing en hoe deze uiteindelijk toch (te) recht kwam" door Age Fennema, rentmeester Middachten, over regelingen, vergunningen & toezicht
16:00 Discussie
16:30 Borrel

Wilt u zich via groenplatform@cultureelerfgoed.nl aanmelden!

Route
Adres: Smallepad 5 in Amersfoort
Aangeraden wordt met de trein naar Amersfoort te komen. Het gebouw ligt aan het spoor op 15 minuten loopafstand van station Amersfoort richting centrum, naast de Koppelpport.
Komt u met de auto dan is parkeergarage Stadhuis het dichtst bij (2 minuten loopafstand). Zie ook hier.