Kaarten Landgoed Vollenhoven (De Bilt)


Vollenhove  Bron: www.landgoedvollenhoven.nl

De website van Landgoed Vollenhoven vermeldde in 2005, onder Vondst op zolder, de spectaculaire vondst op zolder van een tweetal kaarten. De ene met de hand getekend en ingekleurd van het huis met het omringende park, de ander, een kadasterkaart uit 1848, ingekleurd, bijgetekend en de namen van gebouwen, stukken land en pachters erbij geschreven. De melding sluit af met Binnenkort zal een verslag van de vondsten worden gepubliceerd.

Dit jaar is een 2-tal artikelen van de hand van Catharina van Groningen en Frieda Heijkoop verschenen:
Vollenhoven en Hendrik van Lunteren, in Historische Woonsteden & tuinen I – 2007  en
Vollenhoven. Het ontstaan van een lusthof op de Utrechtse Heuvelrug in de eerste helft van de negentiende eeuw, KNOB Bulletin 2007 nr 2.

Het eerste artikel begint met ‘Het klinkt als een begin van een verouderde detective: in een ongebruikt kamertje op de verlaten schemerige zolder van een oud landhuis stuit iemand op een stapeltje papieren en hij blijkt een paar oude, onbekende kaarten van het huis met het park in handen te houden’.  JH