Het ‘Zeijster lustbosch’


Briefkaart Zeisterbos  Bron: Collectie Gemeentearchief Zeist, top.-hist. Atlas

Het Zeisterbos heeft een interessant verleden. De oorspronkelijke aanleg maakte deel uit van de buitenplaats Beek en Royen. In de jaren 1720-1730 werden de eerste bomen aangeplant ter weerszijden van de huidige Laan van Beek en Royen. Eind achttiende eeuw werden grove  dennen aangeplant op de nog deels kale heide. Rond 1850 was 'het zeijster lustbosch' al zo bekend dat J.L. Terwen het opnam in zijn beschrijving van Het koningrijk der Nederlanden (1858). Het bos had lange tijd een open karakter, zoals blijkt uit bijgevoegde afbeelding. Op deze briefkaart vallen ook de heuvels in het bos op. Uitzicht vormde een belangrijke attractie voor de bezoekers. Naast de passage in Terwen zijn beschrijvingen bekend van het bos in wandelgidsen van J.B. Christemeijer, J. Craandijk, G.A. Evers, E. Coenders en J.W. Kraal. Het Gemeentearchief Zeist beschikt over uitgebreid bronmateriaal over de (beheers)geschiedenis van het bos.

Tips voor mij onbekende beschrijvingen van het bos zijn van harte welkom. 'Wie kent niet de Wijd en Zijd Vermaarde Zeister Bosschen?'

Hans Zijlstra
hans_zijlstra@ziggo.nl