Lena Lijstje en het groene tijdschriftenlijstje.

Mijn kleindochter is fan van de boekenserie over Lena Lijstje. Lena maakt graag overal lijstjes van want dat maakt haar leven overzichtelijk. En dat kan ik heel goed begrijpen, want ik ben ook gek op lijstjes. Vanmorgen sloeg de schrik me om het hart toen ik in de Bibliotheek van Wageningen UR allerlei tijdschriften doorbladerde en dacht o, o, o, die en die artikelen had ik toch misschien in de laatste Cascade – Nieuwsbrief ook moeten melden. Meestal zie ik alleen de tijdschriften waar ik zelf op geabonneerd ben. En zo zal het jullie allemaal wel vergaan.
Daarom voor nieuwelingen in het vak en omdat ik lang niet alle tijdschriftartikelen via de Nieuwsbrief doorgeef, het volgende interessante lijstje (in alfabetische volgorde) van tijdschriften die je naast de serieuze vaktijdschriften en naast online Nieuwsbrieven beslist toch ook zo af en toe zou moeten doorbladeren.
Voor meer gegevens over uitgevers, kosten, uitgever etc. zie Internet.
Ook kan je dit lijstje gebruiken als mensen vragen welke tijdschriften zullen we benaderen om een aankondiging over het een of ander te doen.
Naast botanische en (kunst)historische vaktijdschriften, tijdschriften en jaarboeken uitgegeven door heel veel historische verenigingen en vriendenuitgaven van buitenplaatsen en musea, en naast de gangbare dag-, week- en maandbladen, schenken de onderstaande bladen geregeld aandacht aan historisch groen:

 • Arcadië: tijdschrift van de Stichting Vrienden PHB;
 • Blauwe Kamer: tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw;
 • Bomennieuws: aktuele informatie uit binnen en buitenland;
 • Bulletin K.N.O.B.: Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond;
 • Cascade: bulletin voor tuinhistorie;
 • De tuinbaas: kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen;
 • Groen: vakblad voor groen in stad en landschap;
 • Groei en bloei: orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde;
 • Historische woonsteden & tuinen: tijdschrift van de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België;
 • Historisch-geografisch tijdschrift;
 • Kasteelkatern: periodiek van de Nederlandse Kastelenstichting;
 • Porte Folly: Nieuwsbrief van de DonderbergGroep;
 • Saillant, tijdschrift van de Stichting Menno van Coehoorn;
 • Terebinth: tijdschrift voor Funeraire Cultuur;
 • Tuin en Landschap: veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening;
 • Tuinjournaal: een periodieke uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting over de historie van de tuinkunst.

Heel graag aanvullingen via de “Laat een reactie achter” onder de weblog. CO.