Koepels, speelhuisjes, tuinhuisjes en Hoogheemraadschap van Rijnland

Vandaag nog niet het verlokkende weer, maar net als de voorgaande weken komt er alweer een hele mooie vrijdag aanzetten. Weer om naar je koepel, speelhuisje of tuinhuisje te trekken, het liefst een aan het water. Zo maar een huisje optrekken kan niet, nu niet, maar toen blijkbaar ook al niet. Toen had je ook overheden die toestemming moesten geven, bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Rijnland. In hun archief zitten verzoekschriften met als bijlage tekeningen van fraaie koepels, speelhuisjes en tuinhuisjes.Hieronder een serie van deze bouwwerkjes.
Jan Holwerda


[Voor- en bovenaanzicht van een stenen koepel van de hofstede Hartelust aan de Heereweg onder Bloemendaal], 1743. Bijlage bij: verzoekschrift van Albertus Lippert betreffende het planten van bomen, het leggen van een stenen duiker onder de weg ten behoeve van ontwatering van de moestuin en de bouw van de koepel (vergunning 20-01-1744)
Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland


[Zij- en bovenaanzicht van een koepel en muur van de buitenplaats Meerburg onder Zoeterwoude], 1786. Bijlage bij: verzoekschrift van Johan Mareus Tuning betreffende de bouw van een muur met een stenen koepel uitspringend over de Hoge Rijndijk (vergunning 18-03-1786)
Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland


[Zij- en bovenaanzicht van een speelhuisje onder Schoten], 1744. Het speelhuisje behoorde tot de hofstede ’t Klooster nabij de Kleverlaan onder Akendam. – Bijlage bij: verzoekschrift van Martinus Sadelaar en Pieter de Hollander betreffende de bouw van een nieuw speelhuisje (vergunning 14-12-1744)
Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland


[Vooraanzicht van twee speelhuisjes nabij de Roomburgerwatering onder Zoeterwoude], 1725. Bijlage bij: verzoekschrift van Bernardus Muykens betreffende de bouw van twee speelhuisjes en het maken van een houten brug over een sloot langs de Hoge Rijndijk (vergunning 17-02-1725)
Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland


[Zijaanzicht van een tuinhuisje aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude], 1720. Bijlage bij: verzoekschrift van mr. Nieklaas van Banchem, oud burgemeester, vroedschap en raad van Leiden, betreffende de bouw van een tuinhuisje 15 à 16 duim (circa 39 à 42 cm) uitstekend boven het voetpad langs de Hoge Rijndijk (vergunning 08-06-1720)
Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland


[Plattegrond van een buitenplaats aan de Oude Rijn onder Alphen], 1739, toegeschreven aan Melchior Bolstra. Bijlage bij: verzoekschrift van Simon Plaat, eigenaar van de buitenplaats, betreffende verplaatsing van de hoefslagpalen op de Hoge Rijndijk ter hoogte van de tuindeur van zijn buitenplaats en betreffende het aanbrengen van twee ribben en schoren aan de waterkant voor het speelhuisje (vergunning 18-07-1739)
Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland


[Voor- en bovenaanzicht van een tuinhuisje aan de Heerelaan onder Leiderdorp], 1723
Bijlage bij: verzoekschrift van Metje van Melgen, weduwe van Willem Persijn, betreffende de bouw van een tuinhuisje (vergunning 20-02-1723)
Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland