Den Nederlandtsen Hovenier, was ’t nou 1668, 1669 of 1670?


Oprechte Haerlemsche courant van 5 maart 1669

In de recente weblog Plantafstanden in lanen werd onze Jan van der Groen natuurlijk  aangehaald, met zijn Den Nederlandsen hovenier. Maar uit welk jaar dateert ook alweer de eerste uitgave? Noten in de literatuur brengen verwarring, 1668, 1669 en 1670 worden genoemd.
Eerst maar even de heruitgave uit 1988 gepakt, met het voorwoord van Carla O. Dan is het direct duidelijk, in 1668 werd een 15-jarig privilege verleend en de eerste uitgave verscheen in 1669.
Dan nog even de krant erop naslaan… En inderdaad, in de Oprechte Haerlemsche courant van 5 maart 1669 valt te lezen dat …by Marcus Doornick … sal in ’t begin van maert uytgegeven werden het vermaeckelijck Landt-leven, bestaende in den Nederlandtsen Hovenier,…
Vervolgens is in de Oprechte Haerlemsche courant van 4 juni 1669 te vinden: … by Marcus Doornick … werdt uytgegeven: den Nederlandtsen Hovenier,…
Jan Holwerda


Oprechte Haerlemsche courant van 4 juni 1669