Nieuwe inzichten op Beeckestijn


Zicht, kijkend in enigszins zuid- zuidwestelijke richting, met de colonnade en de kapel in één blik te zien. Bron: De Triomf van Beeckestijn, Andries Vonk

Over Beeckestijn valt steeds opnieuw iets te zeggen (zie recente bulletin). Deze week kwam ik de volgende PDF tegen: De Triomf van Beeckestijn. Nieuwe inzichten omtrent het gebied rondom de Colonnade, de Kapelwoning en het westelijk einde van de centrale zichtas anno 1771/72 op grond van bronnen- en literatuuronderzoek (download PDF). Van de hand van Andries Vonk, (cultuur)historicus, vrijwilliger in de tuin van Beeckestijn en lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van Beeckestijn.

Zijn conclusie luidt:
Gedetailleerde bestudering van de beschikbare gegevens doet vermoeden dat het reposoir met colonnade, Alenbeek èn voorplein een bescheiden eerste toepassing van een Griekse vallei in Nederland is, met politieke en symbolische connotaties, letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van de pittoreske rondwandeling in visuele en symbolische samenhang met het baldakijn van de kapel, de ferme ornée in de zuidwesthoek, het Eikencirkelbosket in de noordwesthoek en de hermitage en het astrolabium. Het is niet uitgesloten dat de colonnade destijds tevens fungeerde als belvédère, dus ook letterlijk als hoogste uitzichtpunt.

Zijn analyse van de kaarten gaat tot op details die vragen om zelf de kaarten op te vragen en in te zoomen. Gebruik daarvoor de volgende links:
Beeckestijn 1742, Jan
Beeckestijn blad 1 1772, Beeckestijn blad 2 1772,


Boven: in doorsnede de axonometrie van het oplopen van het terrein, wat overdreven voorgesteld. Linksonder het huis en de droge kom. De centrale as is middenin in de lengte als het ware doorgezaagd. De streepjeslijn loopt parallel aan NAP.
Onder: axonometrische projectie van het schema van de perspectiefversnelling en de coulissenwerking in de centrale as. Voor de overzichtelijkheid zijn de bladerdekken in de axonometrie geabstraheerd tot blokken waar je doorheen kijkt. De heggen of hakhoutranden zijn getekend als hoge schermen. Beide schema’s niet op schaal, en niet in verhouding.
Bron: De Triomf van Beeckestijn, Andries Vonk