Cascade bulletin 2016-2 is uit

Cascade bulletin voor tuinhistorie 2016-2 is uit (het boek Tuingeschiedenis in Nederland II verscheen i.p.v. bulletin 2015-2 en 2016-1).

In dit bulletin vindt u drie bijdragen van twee auteurs.
De eerste bijdrage is van Jan Holwerda. Vorig jaar deed hij een mooie ontdekking met betrekking tot de identificatie van enkele platte gronden van aanleg van Gijsbert van Laar. Jan is verder gegaan met zijn speurtocht en doet hier van verslag; voorzien van geweldig beeldmateriaal.
Sandra den Dulk geeft ons een mooie inleiding op zowel het leven en werk van tuinarchitecte Tineke Bosma als op de ontstaansgeschiedenis van dierenpark Emmen
Tenslotte nog een bijdrage van Jan Holwerda; uit een reisverslag uit 1783 citeert hij een beschrijving van de aanleg van Beeckestijn bij Velsen.