Welke plek had de imkerij vroeger binnen de tuinkunst?


Bijenstand Bronbeek (1917 Arnhem)

Richard Zweekhorst (Tuinen van Vroeger, tuinbaas Tulpenburgh Amstelveen) en Dinja de Groot (Spruit Natuur en Milieu, Stichting Bee Foundation, NBV-bijenteeltdocent) onderzoeken momenteel welke plek de imkerij vroeger had binnen de tuinkunst. Waar plaatsen we de bijenstal in cultuurhistorische context? Was de bijenstal een functionele nutsvoorziening, zoals bijvoorbeeld een eendenkooi? Of zijn er prachtige voorbeelden van fraaie gebouwtjes, zoals bijvoorbeeld die van een menagerie? Zijn er bronnen, afbeeldingen, prenten, ontwerpen bekend die inzicht geven in de historische inbedding van honingbijen in het groen erfgoed?
Als er ergens iets te vinden is dan komt het hopelijk op deze plek samen. Het doel is om de imkerij in het groene erfgoed op een ecologisch en cultuurhistorisch verantwoorde en fraaie wijze in te bedden.