Cascade jaarverslag 2023

Het Bestuur van Cascade heeft op 2 mei 2024 te Amersfoort de Jaarrekening Cascade 2023 vastgesteld en getekend en het Jaarverslag Cascade 2023 vastgesteld. Zojuist is op webpage Over bestuur/Cascade het Jaarverslag 2023 geplaatst. Of klik hier.

Monique van Hattem-de Tombe wordt de nieuwe secretaris van Cascade.
Monique Wolak is teruggetreden als secretaris onder dankzegging aan haar voor de aan Cascade bewezen diensten.