Update-tje

Tja, ook u zult de weblog format wijzigingen hebben gezien. Ik zit nog te stoeien met de mogelijkheden. Niet alles wat kon of was, kan of is nog.  Ik heb nu eens het nu schikbare format gedefinieerd ; links en recht m.n. hyper-links e.d. en in het midden de weblogs. De kop moet nog anders…
Voor suggesties, opmerkingen, aanbevelingen in mijn richting, e-mail de webmaster.

Verder is er aan de Tilburg-excursie webpage en de Vaeshartelt webpage een en ander toegevoegd.  De Tilburg-excursie webpage heeft nu een naschrift van Carla.  De Vaeshartelt webpage is uitgebreid met extra informatie die ik via email-contact met Jac van den Boogard heb verkregen (als u op betreffende webpage bent volgt na F5 (refresh) de meest recente versie).  JH