Nieuwe ontwikkelingen op de buitenplaats: geef buiten een plaats.

Platform Groen Erfgoed
Datum: woensdag 3 oktober 2012
Tijd: 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Kinderdijkzaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 in Amersfoort (routebeschrijving).

In de geschiedenis van buitenplaatsen zijn nieuwe ontwikkelingen een constante. Die nieuwe ontwikkelingen hadden onder meer te maken met wijzigende trends, ander gebruik of economische omstandigheden. In hoeverre is vernieuwing ook nu nog gebruikelijk op buitenplaatsen?
Wat zijn uitgangspunten, doelen en beweegredenen achter nieuwe initiatieven? Welke rol speelt recreatie op de buitenplaats en ontstaan er nieuwe buitenplaatsen door recreatie?
Door nieuwe elementen toe te voegen op een oude plaats kan er een nieuwe impuls aan het groene erfgoed en het landschap worden gegeven. Welke uitdagingen zijn er dan te overwinnen?
Aansluitend bij het Jaar van de Buitenplaats 2012 willen we ingaan op deze vragen, met sprekers die verschillende facetten belichten.

Programma
Vanaf 13.00 uur: Inloop met koffie en thee
13.30 uur: Welkom
13.45 uur: Mariëlle Kok, Bureau Marielle Kok Landschapsarchitecten BNT
Titel: Bouwen aan het toekomstige Groen van Toen: Landgoed Haverleij bij ‘s-Hertogenbosch
14.15 uur: Marinus Kooiman, historisch-geograaf, Beek & Kooiman Cultuurhistorie
Titel: Een museum op buitenplaats Voorlinden
14.45 uur: Speakerscorner; aankondigingen en mededelingen.
15.00 uur: Pauze met koffie en thee
15.30 uur: Chris Bakker: Beleidsmedewerker Stichting Het Utrechts Landschap
Titel: Impasse doorbroken in het landelijk gebied: nieuwbouw op en herstel van Heerlijkheid Stoutenburg
16.00 uur: Ivo Südmeier: Beleidsmanager Natuur en Landschap / Landschapsarchitect De Efteling
Titel: De Efteling: natuur en landschap als grootste attractie
16.30 uur: Discussie
16.45 uur: Afsluiting, aansluitend gelegenheid voor ontmoeting en discussie met een drankje.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit Platform Groen Erfgoed. Via groenplatform@cultureelerfgoed.nl kunt u zich aanmelden. Door ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.
Tijdens het platform is er gelegenheid een relevante korte mededeling of oproep te doen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dit dan vooraf.

De programmacommissie: Peter Smink, Luc Korpel, Thera Lindenbergh, Annemarie van Leeuwen, Eric Blok en Natascha Lensvelt
Het Platform Groen Erfgoed wordt georganiseerd door en voor de mensen die professioneel werkzaam en betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van het groene erfgoed in Nederland. Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen over onderzoek, herstel en beheer van historisch groen erfgoed.