Cascade bulletin 2013-1 is uit.

Afgelopen week verscheen het Cascade bulletin 2013-1.
Het lustrum-thema van CASCADE is Openbaar historisch groen en daarom bijdragen rond dit thema van Sandra den Dulk, Leo den Dulk en Christie Weduwer. Sandra en Christie schreven ieder een meer algemene bijdrage over volksparken en leverden beiden ook een meer specifieke bijdrage: Sandra over het Oranjepark te Nunspeet en Christie over het Volkspark te Enschede.
Leo leverde een bijdrage over het plantensortiment van Mien Ruys in de wederopbouwwijken. En Christian Bertram sluit af met de schriftelijke weerslag van zijn ideeën, gedachten en commentaren als uitgesproken op het mini-symposium 25 jaar Cascade.

Helaas is er ook iets mis gegaan. De afbeeldingen op p. 14 en 20 zijn niet compleet afgedrukt. De redactie betreurt dit zeer! Daarom bij deze beide pagina’s in een PDF. Deze kunt u hier downloaden, bekijken en zelf naar believen printen.