Illegale bomenkap tijdens renovatie Randenbroek.

Afgelopen najaar en winter ontstond er veel ophef in Amersfoort over de kap van bomen tijdens de renovatiewerkzaamheden aan Park Randenbroek. Vaste prik, denk je dan, en laat het zitten. Maar de klachten werden specifieker en betroffen op een gegeven moment meldingen dat bomen werden gekapt die niet op de kaplijst staan.
De gemeente reageerde traagjes, maar liet uiteindelijk het werk stilleggen en een onderzoek verrichten door bureau Eelerwoude. Het resultaat is in deze PDF terug te vinden.

Zelf sta ik te ver af van de dagelijkse praktijk van projectgericht onderzoek en behoud van groen erfgoed, maar dit lijkt me een behartenswaardig rapport voor ieder die daar wél direct bij betrokken is. Uiteindelijk blijkt dat hoe gedetailleerd kap- en snoeiplannen ook zijn, de crux ligt in de uitvoering, en de controle daarop van projectleiders en uitvoerders. In dit geval was alles zo (schijnbaar) gedetailleerd, dat er een vals vertrouwen ontstond, waardoor signalen over missers niet tijdig werden opgepikt.

Overigens verdient de gemeente lof voor het feit dat zij dit rapport hebben laten opstellen en zo snel in de publiciteit hebben gebracht. Ze konden misschien weinig anders, maar toch. De reactie van de gemeente Amersfoort valt hier te lezen.

(Overigens staat ‘behartenswaardig’ in dit geval niet gelijk aan ‘leeswaardig’. Ik waarschuw taalpuristen vast voor enkele kiespijnmomenten per pagina…)

HvdE