Illegale bomenkap tijdens renovatie Randenbroek.

Afgelopen najaar en winter ontstond er veel ophef in Amersfoort over de kap van bomen tijdens de renovatiewerkzaamheden aan Park Randenbroek. Vaste prik, denk je dan, en laat het zitten. Maar de klachten werden specifieker en betroffen op een gegeven moment meldingen dat bomen werden gekapt die niet op de kaplijst staan.
De gemeente reageerde traagjes, maar liet uiteindelijk het werk stilleggen en een onderzoek verrichten door bureau Eelerwoude. Het resultaat is in deze PDF terug te vinden.

Zelf sta ik te ver af van de dagelijkse praktijk van projectgericht onderzoek en behoud van groen erfgoed, maar dit lijkt me een behartenswaardig rapport voor ieder die daar wél direct bij betrokken is. Uiteindelijk blijkt dat hoe gedetailleerd kap- en snoeiplannen ook zijn, de crux ligt in de uitvoering, en de controle daarop van projectleiders en uitvoerders. In dit geval was alles zo (schijnbaar) gedetailleerd, dat er een vals vertrouwen ontstond, waardoor signalen over missers niet tijdig werden opgepikt.

Overigens verdient de gemeente lof voor het feit dat zij dit rapport hebben laten opstellen en zo snel in de publiciteit hebben gebracht. Ze konden misschien weinig anders, maar toch. De reactie van de gemeente Amersfoort valt hier te lezen.

(Overigens staat ‘behartenswaardig’ in dit geval niet gelijk aan ‘leeswaardig’. Ik waarschuw taalpuristen vast voor enkele kiespijnmomenten per pagina…)

HvdE

Update renovatiewerkzaamheden Het Loo.

Even weer wat foto’s (hoog tijd) betreffende de renovatie op Het Loo, na die van
18 feb, 26 feb en 7 mrt.

 
Links: COR-TEN-staal delen waarmee de parterre zal worden opgebouwd.
Rechts: een van de puzzels is gelegd.

 
Links: een stapel ‘modules’ van COR-TEN-staal banden op geperforeerde plaat.
Rechts: de ‘modules’ worden aaneengelegd.


Het ‘fundament’ ligt, inplant van  Ilex crenata ‘Dark Green’ is de volgende stap.

Foto’s: twitteraccount @TuinenHetLoo.

Details groen erfgoed program op restauratiebeurs.

Van de site van De Nederlandse Restauratiebeurs geplukt, de details van het groen erfgoed program:

Donderdag 18 april, 13.30 – 17.00, Platform Groen Erfgoed met als thema: ‘Restaureren: eerste hulp of opereren?’. Er wordt ingegaan op de vraag ‘Wanneer en hoe in te grijpen in het verval van historische tuinen, parken en buitenplaatsen?’ Dagvoorzitter Annemarie van Leeuwen (eigenaar bij Groene Geschiedenis), sprekers Willem Overmars (kunsthistoricus en landschapsarchitect), Simon Klingen (landgoeddeskundige), Catharina van Groningen (senior specialist historische tuinen, parken en buitenplaatsen bij de RCE) en Cor van Gelderen (Plantentuin Esveld).

Vrijdag 19 april, 14.00 – 17.00, de Groene Colleges, onder verantwoording van Het Gilde van Tuinbazen, de Vakgroep Erfgoedhoveniers en de Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed. Onder leiding van Ruurd van Donkelaar (horticulturist), met een lezing over stinzenplanten door Trudi Woerdeman (Erfgoedhoveniers), Taco IJzerman (Gilde van Tuinbazen) over historische moestuinen en tot slot Lucia Albers (Groep Kennisontwikkeling).

Zaterdag 20 april, de Groene Discussie, onder verantwoording van Tuinhistorisch Genootschap Cascade. Leo den Dulk (voorzitter Cascade) is dagvoorzitter en discussieleider; sprekers zijn Leo den Dulk, Lucia Albers en Eric Blok.

Als u gratis entree wilt, dan moet u zich registreren en een bezoekerscode invullen. U doet dit hier, met bv de code NRF312 (van Restauratiefonds) of NRB148 (van Total Wall Concept) of NBR356 (De Zinkmeesters) of (Lunsingh). Cascadedonateurs krijgen nog bericht over de gratis toegang.  JH

Eerste ‘buxus’ of te wel Ilex crenata Dark Green gaat de grond in.


Eerste ‘buxus’ of te wel Ilex crenata Dark Green gaat de grond in.  Bron: www.omroepgelderland.nl.

Gisteren werd de eerste van in totaal 80.000 stuks Ilex crenata ‘Dark Green’ in de grond gezet.

De foto laat zien dat dit in de Boventuin is. In de Koningstuin  en Koninginnetuin vinden de voorbereidende grondwerkzaamheden plaats.  JH

 


Foto’s: twitteraccount @TuinenHetLoo.

Heerlickheit Montfort.


Heerlickheit Montfort.

Met de schuurlezing tuinarcheologie nog vers in het achterhoofd…
In 2007 werd er al bericht over het bij het Limburgse kasteel Montfort uitgevoerde archeologisch onderzoek (weblogs 2007: 1, 2 en 3). Het verslag is nadien (recent?) online beschikbaar gekomen en vermeldt samengevat: de indeling van het tuincomplex wordt door de opgravingen grotendeels bevestigd en komt meest overeen met de weergave van de tuin als op een kaart uit 1774. Resten of aanwijzingen van de voormalige paden zijn niet aangetroffen, deze zullen in de bouwvoor zijn opgenomen en verploegd. Sporen direct onder de bouwvoor brengen wel de diverse voormalige waterlopen en waterpartijen duidelijk in beeld. Ook is een brugfundament aangetroffen. In de voormalige waterlopen en -partijen werden overigens geen bruikbare resten voor pollenanalyse aangetroffen.

Na doorbladeren en her en der een stuk lezen krijg ik wel de indruk dat het ‘grand canal’ (wat het formaat dan ook geweest moge zijn) over het hoofd is gezien. De diverse kaarten en minuutplan laten dit toch echt wel zien. Dit ‘grand canal’ mag dan buiten het onderzoeksgebied zijn gevallen, maar in de kaartanalyse had dit wel naar voren moeten komen en in de navolgende planvorming had dit element mogelijk ook een betekenis kunnen hebben.

Als gezegd, planvorming volgde en de gemeente Roerdalen en de stichtingen Kasteel Montfort en Het Limburgs Landschap bundelden hun krachten om kasteel Montfort en het omliggende landschap te ontwikkelen. De relatie tussen kasteel en zijn landschap moet tot uitdrukking komen door plannen die betrekking hebben op zowel landschaps- en natuurontwikkeling, restauratie en evenementen als toerisme en recreatie. De historische en toeristische waarde van het kasteel zelf wordt vergroot door het restaureren van de middeleeuwse kelders van de oostvleugel, de 17e eeuwse geometrische tuin wordt zichtbaar gemaakt, nieuwe natuur wordt ontwikkelt en een evenemententerrein krijgt een plek.
Meer over het project valt te lezen op www.kasteelmontfort.eu.  JH


Kasteel Montfort, Veldminuut 1842  Bron: watwaswaar.nl.

Restauratie van de Venus- en de Herculesfontein van Het Loo.

Als vervolg op het voorgaande renovatiebericht (zie 19 nov)…


Foto: twitteraccount @TuinenHetLoo.

In november 2012 is al begonnen met de restauratie en vervanging van de bassins van de Venus- en de Herculesfontein in de Benedentuin.
Bij de reconstructie in de jaren tachtig zijn de Venus- en Herculesfontein beiden gereconstrueerd op de oude fundaties. Van waterlopen, bassins en mozaïekwerken waren in de jaren zeventig nl. restanten opgegraven. Daarnaast is gebruik gemaakt van de beschrijvingen in reisverslagen en van het verslag van William Harris. De bassins zijn destijds echter uitgevoerd in beton.
De laatste jaren lekken beide fonteinbakken en ook het leidingwerk is aan vervanging toe. Deze problemen worden nu aangepakt en nu is wel gekozen voor een uitvoering in natuursteen, zoals beschreven in het reisverslag van Harris (Harris noemt blue stone, de Engelse benaming van Belgisch hardsteen). JH


Foto: twitteraccount @TuinenHetLoo.