200 jaar geleden overleed J.D. Zocher sr

Burgelijke stand Baarn, 16 mei 1817

Tweehonderd jaar geleden, op 15 mei 1817 overleed Johan(n) (Jan) David Zocher te Soestdijk.
Op 16 mei 1817 meldden rentmeester Charles Francois Simond en dagloner Gerrit de Zoete zich bij Frans Pen, burgemeester en ambtenaar van de burgerlijken stand van Baarn, met de mededeling dat de ‘Heer Johan David Zocher architeck’ de voorgaande avond om 11 uur was overleden. Burgemeester Pen stelde dezelfde dag de vrederechter van Haarlem middels een brief op de hoogte. Zoon Jan David Zocher junior maakte de dood publiekelijk bekend via de Opregte Haarlemsche Courant van 24 mei 1817.
Jan Holwerda

Vrede- en politiegerechten Haarlem

Opregte Haarlemsche Courant 24 mei 1817