Cascade Mini-symposium 2013.

De Cascade donateurs hebben een mail ontvangen over het Cascade Mini-symposium 2013, plaats te vinden op 21 nov. te Rhenen, van 17.00-21.00 uur, onderbroken door een eenvoudige maaltijd. Sprekers zijn Yme Kuiper, Willemieke Ottens, René Dessing en Anne Wolff.

Zie ook aanmeldingsformulier (met meer details) en het document bij uw mail. U kunt uw aanmelding ook versturen naar Cascade Postbus 67, 4850 AB Ulvenhout. Heeft u de uitnodiging (als donateur) niet ontvangen of vragen? Mail administratie@cascade1987.nl.

Details groen erfgoed program op restauratiebeurs.

Van de site van De Nederlandse Restauratiebeurs geplukt, de details van het groen erfgoed program:

Donderdag 18 april, 13.30 – 17.00, Platform Groen Erfgoed met als thema: ‘Restaureren: eerste hulp of opereren?’. Er wordt ingegaan op de vraag ‘Wanneer en hoe in te grijpen in het verval van historische tuinen, parken en buitenplaatsen?’ Dagvoorzitter Annemarie van Leeuwen (eigenaar bij Groene Geschiedenis), sprekers Willem Overmars (kunsthistoricus en landschapsarchitect), Simon Klingen (landgoeddeskundige), Catharina van Groningen (senior specialist historische tuinen, parken en buitenplaatsen bij de RCE) en Cor van Gelderen (Plantentuin Esveld).

Vrijdag 19 april, 14.00 – 17.00, de Groene Colleges, onder verantwoording van Het Gilde van Tuinbazen, de Vakgroep Erfgoedhoveniers en de Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed. Onder leiding van Ruurd van Donkelaar (horticulturist), met een lezing over stinzenplanten door Trudi Woerdeman (Erfgoedhoveniers), Taco IJzerman (Gilde van Tuinbazen) over historische moestuinen en tot slot Lucia Albers (Groep Kennisontwikkeling).

Zaterdag 20 april, de Groene Discussie, onder verantwoording van Tuinhistorisch Genootschap Cascade. Leo den Dulk (voorzitter Cascade) is dagvoorzitter en discussieleider; sprekers zijn Leo den Dulk, Lucia Albers en Eric Blok.

Als u gratis entree wilt, dan moet u zich registreren en een bezoekerscode invullen. U doet dit hier, met bv de code NRF312 (van Restauratiefonds) of NRB148 (van Total Wall Concept) of NBR356 (De Zinkmeesters) of (Lunsingh). Cascadedonateurs krijgen nog bericht over de gratis toegang.  JH

Claude Lorrain, tentoonstelling en lezing.


Landschap met dansende nimf en sater, ca. 1640-1641

Tot en met 8 januari 2012 is in Teylers Museum te Haarlem een overzichtstentoonstelling van Claude Lorrain (ca. 1600-1682) te zien.

De Meester van het gouden licht en een fenomenaal tekenaar met schilderijen en tekeningen van idyllische (park)landschappen vol verwijzingen naar de klassieke oudheid en sprookjesachtige havensteden. 88 meesterwerken kunt u thuis bekijken, zie website.
Lorrains oeuvre was van grote betekenis voor het werk van latere landschapsschilders als John Constable, William Turner en Jean-Baptiste Corot. In Engeland werden landschapstuinen naar voorbeeld van zijn schilderijen aangelegd, compleet met klassieke bouwwerken.

In de lezing All gardening is landscape painting: de rol van Claude Lorrain bij het ontstaan van een nieuwe natuuresthetica in de 18de eeuw zal Erik A. de Jong dit ongetwijfeld uitdiepen: zondag 11 december, 13:00 (museum open van 12:00 tot 17:00).


Landschap met Apollo en de muzen, genaamd Parnassus, 1652


Haven met ondergaande zon, 1639

Openbare colleges Leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed.

Leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed, nu HAS KennisTransfer Den Bosch, eerder Hogeschool Utrecht, is per 6 oktober jl. van start gegaan met een nieuw studiejaar. Dit studiejaar keren de openbare colleges terug:

–  8 dec 2011 18:30-21:30, de praktijk van een onderzoek- en adviesbureau ruimtelijk erfgoed, dr Marinke Steenhuis, architectuurhistoricus;
–  9 februari 2012 18:30-21:30, de praktijk van de restaurend tuin- en landschapsarchitect, ir. Anja Guinee, tuin- en landschapsarchitect;
–  5 april 2012 18:30-21:30, de praktijk van de tuinbaas, p.m tuinbaas/beheerder historische buitenplaats of landgoed;
– 26 april 2012 18:30-21:30, de praktijk van de historisch horticulturist, huidig gebruik historisch plantensortiment, drs. Trudi Woerdeman, tuinhistoricus en erfgoedhovenier.

Zie ook HAS KennisTransfer; opgave via de knop Inschrijven aan de rechterzijde aldaar. JH