Cascade midzomeravond 18 juni 2016, huize Vennebroek, Paterswolde


Vennebroek (Paterswolde)

De Cascade-donateurs hebben een uitnodiging voor de Cascade midzomernacht ontvangen (zo niet, mail dan secretariaat@cascade1987.nl). Deze vindt plaats op landgoed Vennebroek & De Braak in Paterswolde.

Programma midzomeravond, zaterdag 18 juni 2016
15.00 verzamelen hoofdingang De Braak (tegenover huis Vennebroek)
15.00-16.00 rondleiding landgoed De Braak o.l.v. Els van der Laan
16.00-17.00 thee & koffie huis Vennebroek, aansluitend presentatie landgoed Vennebroek door Marinke Steenhuis
17.00-18.00 rondleiding landgoed & huis Vennebroek (twee groepen) o.l.v. Marinke Steenhuis en Paul Meurs
18.00-21.00 borrel & buffet in huis Vennebroek

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via het secretariaat: secretariaat@cascade1987.nl
De kosten voor deelname bedragen € 25,00 p.p. Introducés betalen € 27,50 p.p. Studenten € 21,50 p.p. Maximaal 1 introducé per donateur. Een introducé mag 1x per jaar worden geïntroduceerd. Betaling op rekening NL87INGB0003787274 t.n.v. Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade. Opgave en betaling graag zodanig dat zij uiterlijk op 8 juni 2016 ontvangen zijn.

Zonder aanmelding en betaling heeft u geen toegang tot de midzomeravond op landgoed Vennebroek.


Hoofdingang Vennebroek (Paterswolde)      Hoofdingang De Braak (Paterswolde)

Vooraankondiging CASCADE Symposium 2016

Zodat u deze datum alvast in uw agenda kunt zetten…

Het bestuur van Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade nodigt u graag uit voor het symposium:

DENKEN EN DOEN

Een toekomst voor het onderzoek naar de Nederlandse tuingeschiedenis

Dit symposium zal plaatsvinden op:

vrijdagmiddag 19 februari 2016 in Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem van 13.00-17.30 uur.

Sprekers zullen zijn: drs. Carla S. Oldenburger-Ebbers met ‘Onderzoekspaden verdiepen en verbreden: welke weg slaan we in?’, prof. dr. Hans Renes met ‘Tuingeschiedenis – een geografische agenda’, prof. dr. Yme B. Kuiper met ‘Vergezichten en veldwerk. Een balans van de tuingeschiedenis in Nederland’ en dr. Christian A.H.H. Bertram met ‘Tuinhistorisch onderzoek in Nederland: een korte update’. Dagvoorzitter is: dr. Johan Carel Bierens de Haan.

Dit eerste Cascade-symposium zal een opmaat vormen voor de symposia die in de komende jaren zullen volgen. Onze vicevoorzitter Wim Meulenkamp zal een inleiding geven waarin hij uit de doeken doet welke bijdrage Cascade in de toekomst wil gaan leveren aan het stimuleren van het onderzoek naar de geschiedenis van de (Nederlandse) tuin- en landschapsarchitectuur.
Tijdens deze bijeenkomst wordt bovendien het eerste exemplaar van het nieuwe Cascade boek Tuingeschiedenis in Nederland II Denken en doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000 feestelijk aan het publiek voorgesteld.

Ook niet-donateurs van Cascade worden hierbij van harte uitgenodigd dit symposium bij te wonen.

Kosten € 20,- per persoon / niet-donateurs € 25,- / studenten € 15,-.

We hopen u op 19 februari welkom te mogen heten!
U kunt zich voor dit symposium opgeven via het aanmeldformulier op de Cascade-website.

Details groen erfgoed program op restauratiebeurs.

Van de site van De Nederlandse Restauratiebeurs geplukt, de details van het groen erfgoed program:

Donderdag 18 april, 13.30 – 17.00, Platform Groen Erfgoed met als thema: ‘Restaureren: eerste hulp of opereren?’. Er wordt ingegaan op de vraag ‘Wanneer en hoe in te grijpen in het verval van historische tuinen, parken en buitenplaatsen?’ Dagvoorzitter Annemarie van Leeuwen (eigenaar bij Groene Geschiedenis), sprekers Willem Overmars (kunsthistoricus en landschapsarchitect), Simon Klingen (landgoeddeskundige), Catharina van Groningen (senior specialist historische tuinen, parken en buitenplaatsen bij de RCE) en Cor van Gelderen (Plantentuin Esveld).

Vrijdag 19 april, 14.00 – 17.00, de Groene Colleges, onder verantwoording van Het Gilde van Tuinbazen, de Vakgroep Erfgoedhoveniers en de Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed. Onder leiding van Ruurd van Donkelaar (horticulturist), met een lezing over stinzenplanten door Trudi Woerdeman (Erfgoedhoveniers), Taco IJzerman (Gilde van Tuinbazen) over historische moestuinen en tot slot Lucia Albers (Groep Kennisontwikkeling).

Zaterdag 20 april, de Groene Discussie, onder verantwoording van Tuinhistorisch Genootschap Cascade. Leo den Dulk (voorzitter Cascade) is dagvoorzitter en discussieleider; sprekers zijn Leo den Dulk, Lucia Albers en Eric Blok.

Als u gratis entree wilt, dan moet u zich registreren en een bezoekerscode invullen. U doet dit hier, met bv de code NRF312 (van Restauratiefonds) of NRB148 (van Total Wall Concept) of NBR356 (De Zinkmeesters) of (Lunsingh). Cascadedonateurs krijgen nog bericht over de gratis toegang.  JH

Veel Groen op de Nederlandse Restauratiebeurs 2013.

Groen Erfgoed wordt een belangrijk thema op de Nederlandse Restauratiebeurs die op 18, 19 en 20 april 2013 in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch wordt gehouden.
De Nederlandse Restauratiebeurs is een tweejaarlijks evenement voor iedereen die betrokken is bij beheer en behoud van ons nationale erfgoed. Op deze grootste vak- en publieksbeurs in ons land kunnen professionals, eigenaren, adviseurs, belangenbehartigers, en vrijwilligers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en zich op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek, regelgeving, uitvoering, materialen, technieken en financiering. Een groot scala aan deskundigen staat klaar om vragen te beantwoorden. Met lezingen en presentaties in de beurstheaters worden vele onderwerpen voor het voetlicht gebracht.

Extra aandacht
Dit jaar besteedt de Nederlandse Restauratiebeurs extra aandacht aan Groen Erfgoed. Op het groots opgezette Groenplein zullen vakorganisaties, adviesbureaus, leveranciers en verenigingen op het vakgebied van Groen Erfgoed zich presenteren in een sfeervolle entourage. Belangrijke en bekende organisaties hebben hun deelname inmiddels toegezegd, zodat bezoekers hier antwoord kunnen vinden op alle vragen om advies, hulp of informatie.
Daarnaast zal het theater elke dag gevuld zijn met interessante lezingen en boeiende debatten over onderwerpen en thema’s van Groen Erfgoed. Deze worden georganiseerd in samenwerking met belangrijke Nederlandse verenigingen en opleidingen, zodat een afwisselend en deskundig programma wordt aangeboden.

Platform Groen Erfgoed
Op donderdagmiddag 18 april vindt het halfjaarlijkse Platform Groen Erfgoed plaats, deze keer dus op de Nederlandse Restauratiebeurs. De programmacommissie van het platform organiseert in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed lezingen met als thema: ‘Restaureren: eerste hulp of opereren?’ Vier deskundigen zullen vanuit de theorie of praktijk van Groen Erfgoed ingaan op de vraag: ‘Wanneer en hoe in te grijpen in het verval van historische tuinen, parken en buitenplaatsen?’.

Groene Colleges
De Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, de Vakgroep Erfgoedhoveniers en het Gilde van Tuinbazen zijn verantwoordelijk voor de Groene Colleges op vrijdagmiddag 19 april. Toegezegd zijn reeds voordrachten over stinzenplanten en historische moestuinen. Naast informatie over de geschiedenis zullen de sprekers zeker ook in gaan op duurzame toekomst en gewenst beheer.

Groene Discussie
Op zaterdag 20 april is het Tuinhistorisch Genootschap Cascade die de Groene Discussie stimuleert. Bekende onderzoekers en planopstellers zullen een inleiding geven over een aspect of onderdeel van Groen Erfgoed en hierna met het publiek in gesprek gaan.

Gratis
Alle onderdelen zijn steeds vrij toegankelijk voor alle beursbezoekers, waarbij er de keus is om aan het gehele programma deel te nemen of slechts een enkele lezing te
volgen. Alle leden van de organiserende instellingen en deelnemende partijen kunnen via hun organisatie gratis toegangskaarten bestellen, waarmee zij de gehele
dag de beursvloer kunnen bezoeken. Ook voor relaties van de exposanten zijn dergelijke gratis kaarten beschikbaar.

Zie ook www.restauratiebeurs.nl.

Vloeiweidenstelsels, boek en netwerkmiddag.

Vloeiend van de voorgaande weblog over naar deze. Zoekend naar iets uit de krant betrekking hebbend op de Copijns, als illustratie bij voorgaande weblog, stootte ik op het artikel wat hier is ingevoegd: over de ontginning van woeste gronden en verrijking van deze gronden door bevloeiing, door H. Copijn.

Hiermee kwamen een aantal recente zaken samen en wil ik verwijzen naar de middag over vloeiweidestelsels van komende donderdag:

– de herinnering aan de lezing Eric Brinckmann over het ‘waterpark’ op landgoed Het Lankheet (platform Groen Erfgoed voorjaar 2011, zie RCE);

– het fraaie en interessante boek Stromend Landschap Vloeiweidenstelsels in Nederland dat enige weken geleden bij me in de bus viel. Het fenomeen kende ik, maar dat het zo weid verbreid was…, zie website Stromend Landschap
(G.J. Baaijens, E. Brinckmann, P. Dauvellier, P.C. van der Molen, Stromend Landschap Vloeiweidenstelsels in Nederland, Zeist 2011, zie website van KNNV);

– en de netwerk wintermiddag 26 januari 2012 van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap, over Vloeiweidestelsels in Nederland, te gast bij de RCE Amersfoort (zie website Netwerk Historisch Cultuurlandschap).  JH