‘De Integrale Beplantingsmethode’

Navolgende inleiding en vragen zijn van Henk Rampen:

Begin dit jaar promoveerde Frits Ruyten op het onderwerp ‘De Integrale Beplantingsmethode’ (voor promotie-nieuws klik hier). Een methode die inhoudt dat je bij de aanleg van parken en plantsoenen grote "volwassen" bomen en struiken gebruikt en die meteen op eindafstand plant. Dus niet 1 X 1 maar 10 X 10 bijvoorbeeld. Helemaal nieuw is die methode overigens niet. Ze werd ook in het verleden wel toegepast. Bijvoorbeeld bij de aanleg van het park bij kasteel de Haar. Ook herinner ik me dat in de 60er jaren in Eindhoven een park is aangelegd waarbij de heesters op zodanige afstand werden geplant dat ze, niet gehinderd door de buren, hun volwassen omvang konden bereiken.

Wie kent nog meer voorbeelden van een dergelijke aanpak en wat is het resultaat?
Is de methode ook aan te bevelen / bruikbaar bij het restaureren van historische tuinen en parken?

Een samenvatting en de dissertatie zelf zijn te vinden via Wageningen UR publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/346249 (aldaar klik abstract en/of full text)

Uw reactie gaarne onder Reacties of naar Henk Rampen, email zichtas@xs4all.nl  JH