Tentoonstelling ‘De oudste tuin van Nederland’

Na een intensief traject van onderzoek en herinrichting opent op 22 april 2016 de nieuwe kasteeltuin van Kasteel Huis Bergh (‘s-Heerenberg). Al in 1461 wordt melding gemaakt van een tuin bij Huis Bergh. De tuin van het kasteel is hiermee de oudst bekende gedocumenteerde tuin van Nederland, die in contour en opzet nog bewaard is gebleven. In de twintigste eeuw waren op het oude terrein van de tuin volkstuintjes ondergebracht, later lag het een tijd braak. Het ontwerp van de nieuwe tuin is geïnspireerd op een kaart uit 1727, toen het complex van Huis Bergh, inclusief tuin, werd vastgelegd door cartograaf Theodor Bucker.

Om de feestelijke opening van de tuinen te vieren, wijdt Kasteel Huis Bergh in 2016 een tentoonstelling aan de rijke geschiedenis van haar kasteeltuin. Hierin is aandacht voor de vroeg achttiende-eeuwse tuin, die inspiratiebron was voor de herinrichting, en voor de keuzes die zijn gemaakt bij het maken van een nieuw ontwerp.
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie, met bijdragen van gerenommeerde kunst-, plant- en landschapshistorici en archiefkenners. De publicatie gaat over de tuin van Huis Bergh door de eeuwen heen, met aandacht voor de historische context van de tuin en voor het vele interessante archiefmateriaal dat in het vooronderzoek naar de tentoonstelling is gevonden.

De oudste tuin van Nederland
23 april 2016 t/m 1 maart 2017
Kasteel Huis Bergh
Hof van Bergh 8, 7041 AC ‘s-Heerenberg
zie ook website Huis Bergh en atlas online inzien.